«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Espoon kaupunki : Päihdepalveluiden hankinta

25.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001814
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-041659

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 640
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:ESPOON KAUPUNKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.espoo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9), Sosiaalipalvelu (DA28-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungi, sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote hankkivat päihdepalveluiden ostopalveluita tukemaan kuntien omana toimintana tuottamia päihdepalveluita. Espoon kaupunki kilpailuttaa hankinnan ja kukin tilaaja tekee hankinnan osalta oman päätöksen ja sopimuksen valittavien palveluntuottajien kanssa. Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) osa-alueeseen. Tarjouksen voi tehdä yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Osa-alueiden sisäiset osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Lisätietoja on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä palvelukuvauksessa, liitteet 2.-5.

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

Kilpailutuksen perusteella osa-alueille 1 ja 2 valitaan kullekin neljä (4) palveluntuottajaa, osa-alueille 3. ja 4. kullekin kaksi (2) palveluntuottajaa, osa-alueille 5. ja 6. kullekin viisi (5) palveluntuottajaa ja osa-alueille 7. ja 8. valitaan kullekin 10 palveluntuottajaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 23700000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Opioidikorvaushoito, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa. Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan palveluntuottajan toimitiloissa tai tilaajan toimintaan osoittamissa toimitiloissa.

Osa-alueelle valitaan neljä (4) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 2. Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Opioidikorvaushoito, Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon opioidikorvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen edellyttää lääkkeellistä korvaushoitoa. Tässä hankinnassa opioidiriippuvaisten korvaushoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (33/2008) mukaista kuntouttavaa tai haittoja vähentävää avohoitoa, jota toteutetaan palveluntuottajan toimitiloissa tai tilaajan toimintaan osoittamissa toimitiloissa.

Osa-alueelle valitaan neljä (4) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 2."Palvelukuvaus osa-alueet 1. ja 2. opioidikorvaushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito, Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen. Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen tilaajakunta omana toimintana. Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Osa-alueelle valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 3. Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito, Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon avohoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen. Tässä hankinnassa päihderiippuvuuden avohoidolla tarkoitetaan asiakkaan kotiin vietävää avohoitoa sekä kotona tapahtuvaa vieroitushoitoa. Hoidon tavoitteet, sisältö, käytettävät menetelmät ja ajallinen kesto eri osioissa poikkeavat toisistaan. Vastaanotolla tapahtuvan avohoidon tuottaa jokainen tilaajakunta omana toimintana. Päihdehuollon avohoito on ensisijainen osa asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Osa-alueelle valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 3. Palvelukuvaus osa-alueet 3. ja 4. Kotiin tuotettava avohoito ja kotona tapahtuva vieroitushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitosvieroitushoito, Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi. Tässä hankinnassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1. Alkoholin laitosvieroitushoitoa tai 2. Huumeiden, lääkkeiden ja/tai sekakäytön vieroitushoitoa, opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista.

Osa-alueelle valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 4. Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. Laitosvieroitushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Laitosvieroitushoito, Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon laitosvieroitushoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihteiden käytöstä vieroittautuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi. Tässä hankinnassa laitosvieroitushoidolla tarkoitetaan akuuttiluonteista alkoholi-, huume- ja/tai lääkeongelmaisille suunnattua, laitoksessa tapahtuvaa hoitoa, joka on hoitosuunnitelman mukaista, tavoitteellista ja määräaikaista. Päihdehuollon laitosvieroitushoito on joko: 1. Alkoholin laitosvieroitushoitoa tai 2. Huumeiden, lääkkeiden ja/tai sekakäytön vieroitushoitoa, opioidikorvaushoitolääkkeen aloittamista, vaihtamista, tai siitä vieroittamista.

Osa-alueelle valitaan viisi (5) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 4. Palvelukuvaus osa-alueet 5. ja 6. Laitosvieroitushoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuntouttava laitoshoito, Espoo ja Kauniainen
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia, useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta. Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on aina osa asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Osa-alueelle valitaan kymmenen (10) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 5. Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntouttava laitoshoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuntouttava laitoshoito, Vantaa, Perusturvakuntayhtymä Karviainen sekä Keski-Uudenmaan Sote
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on tarkoitettu 17 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden päihde- tai muista riippuvuusongelmista kuntoutuminen avohoidon keinoin on riittämätöntä. Tässä hankinnassa päihdehuollon kuntouttavalla laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutusta päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia, useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta. Päihdehuollon kuntouttava laitoshoito on aina osa asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltua kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Osa-alueelle valitaan kymmenen (10) palveluntuottajaa.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus sekä liitteessä 5. Palvelukuvaus osa-alueet 7. ja 8. Kuntouttava laitoshoito.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 096-219956

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Abnoy Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Abnoy Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2773817-9
Postitoimipaikka:33710 Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Addiktum Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Addiktum Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2636693-2
Postitoimipaikka:20521 TURKU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, A-klinikka Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-9
Postitoimipaikka:02600 Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0307082-1
Postitoimipaikka:00530 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Kalliola Oy – Uudet setlementtiratkaisut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kalliola Oy – Uudet setlementtiratkaisut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1786707-3
Postitoimipaikka:00510 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Mehiläinen Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1927556-6
Postitoimipaikka:00270 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Sanaskoti Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sanaskoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1970913-2
Postitoimipaikka:02580 Siuntio
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Sininauha Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sininauha Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2391887-7
Postitoimipaikka:00510 Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, Suvera Oy

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suvera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2872870-6
Postitoimipaikka:90460 Oulunsalo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Päihdepalveluiden hankinta, VAK ry

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:VAK ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0133623-5
Postitoimipaikka:50350 Norola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Mikkelin seutu (S101)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2370000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.1.2019
«« Takaisin