«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Kutsu puhelinpalveluiden ja siihen liittyvien hankinnasta markkinavuoropuheluun

28.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001785
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 020-043262

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0243096-0
Postiosoite:Hanneksenrinne 7
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 504744532
Sähköpostiosoite:ari.hietaharju@epshp.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.epshp.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Kutsu puhelinpalveluiden ja siihen liittyvien hankinnasta markkinavuoropuheluun
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut. (64210000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, EIKÄ SEN JULKAISEMISELLA ALOITETA TARJOUSKILPAILUA. KYSEESSÄ ON ESISELVITYKSEEN LIITTYVÄ TIETOPYYNTÖ. TÄMÄ ASIAKIRJA EI VELVOITA HANKINTAYKSIKKÖÄ TOTEUTTAMAAN VARSINAISTA HANKINTAA.

Pyydämme halukkaita toimittajia ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua markkinavuoropuheluun lähettämällä sähköpostin otsikolla ”markkinavuoropuhelu” osoitteeseen ari.hietaharju@epshp.fi. Esittelyille on varattu aika 5.3.2019 klo 10.00- 16.00, 1h 30 min/ toimittaja. Sähköpostissa pyydetään ehdottamaan esittelyaikaa halutulle ajankohdalle. Ajat annetaan varausjärjestyksessä. Pyydämme samalla myös Toimittajia toimittamaan haluamansa kirjallisen esittelymateriaalin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistelee puhelinpalveluiden ja siihen liittyvien hankintaa. Hankinnassa huomioidaan myös mahdollisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan tarvitsemat puhelinpalvelut. Kutsumme teidät markkinavuoropuheluun. Tilaisuus pidetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Logistiikka-keskuksen (J1-talo) kokoustilassa, Östermyrankatu 6. Tilaisuudessa toivomme teidän esittelevän osaltanne tiiviisti mm. alla eriteltyjä palveluja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.5.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Osan aiheiden alla on esitettyjä yksittäisiä kysymyksiä/asioita, joihin toivomme teidän vastaavan tai esittävän tarkennuksia. Tietoja voi täydentää myös tilaisuuden jälkeen.

1. Kiinteän puhelinverkon palvelutarjontanne

• Jatkosuunnittelu perustuu ESPHP:n nykyiseen, kiinteän vaihderatkaisun käyttöön

2. Matkapuhelinverkon palvelutarjontanne

• Erityisesti pyydämme tarkentavaa selvitystä ns. peruskäyttäjien palvelujen kustannuksista ja niiden rakenteesta

3. Mobiilidatan palvelutarjontanne

• Kuinka varmistetaan mm. ensihoidon ja pelastuslaitoksen etusijaisuus mobiiliverkoissa?

• Millaisia palveluja on saatavilla ilman datan ylärajaa (=sisältyy kuukausihintaan)

• Voidaanko mobiilidataa käyttää ilman, että siitä jää tietoja operaattorin kytkimiin tai palveli-miin (vast.)? Kysymys on erityisesti potilastietojen kannalta olennainen.

4. Kiinteä tietoliikenne

• Kiinteää tietoliikennettä ei lähtökohtaisesti huomioida tässä hankinnassa

5. Koneet ja laitteet + hallinnointipalvelu

• Asiakkaalle suositeltavien mobiilipäätelaitteiden ja niihin liittyvän hallinnointipalvelun tiivis lä-pikäynti

• Ei käsitellä kiinteän verkon laitteita

• Wifi-verkon laitteet ja ko verkko tai sen palvelu eivät sisälly tähän hankintaan

6. EPSHP:n + ns. muun maakunnanpalveluiden yhtenäistäminen

• Jos tuleva maakunta käynnistää toimintansa 1.1.2021, tullaan nykyisten organisaatioiden pu-helinpalvelut yhdistämään siiltä osin kuin niiden toimintaa siirtyy maakunnalle. Toivomme nä-kemystä tämän yhdistämisprojektin periaatteista ja miten se tulisi hankinnassa huomioida?

7. Muutoksen suunnittelu ja toteutus

• Jos hankinta johtaa nykyisen toimijan vaihtumiseen, kuinka muutosprojekti tulisi suunnitella ja paljonko siihen tulee varata aikaa.

8. Wifi-verkkojen hyödyntäminen

• Jos sisäpuhelut (esim. Skype) hoidetaan Wifi-verkkoa hyödyntäen, saadaanko käynnissä ole-vat puhelut ja datapalvelut siirettyä katkeamattomana matkapuhelinverkkoon?

• Wifi-verkon laitteet ja ko verkko tai sen palvelu eivät sisälly tähän hankintaan

9. Kehitys sopimusaikana

• Miten kehitätte palveluja asiakkaan kanssa sopimuskauden aikana

• Onko palvelussanne ns. standardirajapintoja, joiden päälle asiakas voi hankkia myös itse mo-biilipalveluja kolmannelta osapuolelta?

10. Tietoturva (mm. kotiin vietävien palveluiden osalta)

• Kuinka esim. kotona käytettävien tai sinne vietävien palveluiden tietoturva tulisi hoitaa?

11. Takaisinsoittoratkaisut

• Millaisia takaisinsoittoratkaisuja teillä on tarjolla?

12. Asiakaspalvelu

• Onko teillä tarjota yöajalle puhelinvaihdepalvelua, johon asiakkaan vaihteeseen saapuvat pu-helut voidaan ohjata asiakkaan oman vaihteen ollessa kiinni?

13. Muut tärkeiksi katsomanne asiat

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.1.2019
«« Takaisin