«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Turun kaupunki : Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta

25.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001724
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-040787

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Päivi Aaltonen
Puhelin:+358 401760107
Sähköpostiosoite:paivi.aaltonen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta
Viitenumero:
3140-2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveydenhuollon kalusteet. (33192000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hyvinvointitoimialalla on sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä 29.11.2016 § 246, 31.12.2019 asti voimassa oleva puitesopimus sairaala- ja hoitosängyistä. Unikulma Oy on puitesopimustoimittaja hoitosänkyjen (hoivasänkyjen) ja niihin kuuluvien asukas-/yöpöytien osalta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:25.4.2017 - 31.12.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 110-221256

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Nimi:
Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin hoivasänkyjen ja yöpöytien hankinta

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
25.4.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2080043-5
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:316000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.1.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Terveydenhuollon kalusteet. (33192000-2)
VII.1.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Syksyllä 2019 valmistuviin Turun kaupungin hyvinvointitoimialan uusiin vanhusten asumispalveluyksiköihin Kulkurin Valssiin ja Vuokkokotiin tarvitaan hoivasänkyjä hätälaskukytkimillä ja Iaidoilla. Osassa sänkyjä tulee olemaan myös ns. jaettavat Iaidat. Tämän lisäksi tarvitaan yöpöytiä.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:11.2.2019 - 31.12.2019
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 408000.00 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ortobed Oy (Unikulma Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2080043-5
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Sopimusmuutos perustuu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 2 kohtaan. Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen eikä sopimuskumppanin vaihtaminen ole edellä kuvatusti mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä. Lisäksi sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Sopimusmuutoksen arvo on vähemmän kuin 50 % alkuperäisen sopimuksen arvosta.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Hoivasängyt ja yöpöydät on tarkoituksen mukaista hankkia kokonaisuutena nykyisestä toimittajalta, jotta kummassakin yksikössä saavutetaan yhteneväinen ja selkeä asukashuoneiden sisustus, varaosavarastot voidaan pitää pienenä ja henkilöstö kouluttaa ainoastaan yhden sänkymallin käyttöön. Puitesopimuksen mukaisessa sänkymallissa huoltoväli on kaksi vuotta yleisesti käytössä olevan yhden vuoden sijaan, mikä sänkymäärän ollessa suuri, säästää merkittävästi teknisen huollon resursseja.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 316000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 408000.00 EUR
«« Takaisin