«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Hissien huoltopalvelut

24.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001703
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 018-038698
Tarjoukset 28.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=211273&tpk=841ab01b-1b7d-4476-a2bf-e3f608e9df06

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jari Suistovaara
Puhelin:+358 505870443
Sähköpostiosoite:jari.suistovaara@turku.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Turun Vesihuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y 1028215-2
Postiosoite:Halistentie 4
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@turunvesihuolto.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turunvesihuolto.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=211273&tpk=841ab01b-1b7d-4476-a2bf-e3f608e9df06
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hissien huoltopalvelut
Viitenumero:
225-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Hissien huoltopalvelut. (50750000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Turun kaupungin sekä Turun Vesihuolto Oy:n hallinnassa sopimuskaudella olevien sähköllä toimivien hissilaitteiden huolto- korjaus- ja muut ylläpitoon liittyvät työt sekä töiden yhteydessä mahdollisesti tarvittavat varaosat täyshuoltosopimuksena.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Varsinais-Suomi (FI1C1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Turun kaupungin sekä Turun Vesihuolto Oy:n hallinnassa sopimuskaudella olevien sähköllä toimivien hissilaitteiden huolto- korjaus- ja muut ylläpitoon liittyvät työt sekä töiden yhteydessä mahdollisesti tarvittavat varaosat täyshuoltosopimuksena. Tällä hetkellä sopimukseen sisältyvät hissilaitteet on lueteltu oheisella liitteellä (Liite 1), joka toimii samalla yksikköhintojen tarjouslomakkeena. Kohteet ovat Turun kaupungin konsernihallinnon alaisuudessa toimivien hallintokuntien ja Turun kaupungin kokonaan tai osaomistuksessa olevien yhtiöiden käytössä olevissa rakennuksissa. Kohteet ja laitemäärät saattavat muuttua ennen sopimuksen syntymistä ja sopimuskauden aikana. Tässä tarjouspyynnössä hissillä tarkoitetaan henkilö- ja tavarahissejä, tavaran nostamiseen tarkoitettuja kiinteitä nostolavoja sekä kevyt- ja vammaishissejä. Tämän kilpailutuksen perusteella tehtävä sopimus on luonteeltaan täyshuolto-sopimus sisältäen kaikki Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset mukaiset huoltotoimenpiteet sekä normaalista kulumisesta tai rikkoutumisesta aiheutuneiden vikojen korjaukset ja käyttöhäiriöiden poistamiset kaikkine niihin vaadittavine osineen ja matkakuluineen kaikkina vuorokauden aikoina. Vain ilkivallasta, muista ulkoisista tekijöistä tai laitteiden väärästä käytöstä johtuvat korjaukset voi Palveluntuottaja laskuttaa tarjouksessaan ilmoittamillaan veloitushinnoilla ja varaosa- ja tarvikehinnoilla. (ks. Liite 1, Tarjouslomake). Tarjouspyyntöhetkellä on voimassa Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 Hissiturvallisuuslaki 1134/2016 Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset Tukes-ohje 17/2017 Valtuutetut tarkastajat Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset Tukes-ohje 19/2017 ja (KTM:n päätös nro 663/96 ja 31/2003.) Huolto- ja korjaustöissä on noudatettava EU-alueella ja Suomessa kulloinkin voimassa olevia säädöksiä, viranomaismääräyksiä ja työturvallisuusohjeita. Palveluntuottaja vastaa kaikista työturvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä kustannuksineen. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tehdä sopimuskauden aikana erillisiä kilpai-lutuksia suurista korjauskohteista, kuten esimerkiksi peruskorjauksista tai uudistuksista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
300000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kohteiden ja niissä sijaitsevien hissien lukumäärä voi muuttua suuremmaksi, mutta myös vähentyä toimintojen ja organisaatiomuutosten mukaan.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

ks. tarjouspyyntöasiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.2.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Vuosi 2022

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön hinnoitteluliitteellä (Liite1) alussa olevat Sote -kiinteistöjen hissit saattavat jäädä pois huoltosopimuksesta ensimmäisenä. Taulukossa näkyy niille muodostuva hinta myös erillisenä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.1.2019
«« Takaisin