«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : Haavi-korttelin osaurakat

25.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001669
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-039946

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 2000
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Helena Koski
Sähköpostiosoite:helena.koski@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0616996-6
Postiosoite:Bulevardi 16 B
Postinumero:00120
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hanna Turunen
Puhelin:+358 201101200
Sähköpostiosoite:hanna.turunen@haahtela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.haahtela.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Haahtela-rakennuttaminen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0616996-6
Postiosoite:Bulevardi 16 B
Postinumero:00120
Postitoimipaikka:HELSINKIO
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hanna Turunen
Puhelin:+358 201101200
Sähköpostiosoite:hanna.turunen@haahtela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.haahtela.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Haavi-korttelin osaurakat
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hanke toteutetaan projektinjohtopalvelutoteutusmuodolla. Ennakkoilmoitus koskee hankkeen täydentäviä rakennusteknisiä osaurakoita. Esim. tilapinta-, piha- ja täydentävien rakenteiden urakoita.

Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on lyhentää hankintojen määräaikaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Haavi-korttelin osaurakat
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uudisrakennushanke on jaettu osaurakoihin. Ennakkoilmoitus koskee mm. tilapintaurakoiden, pihaurakan ja täydentävien rakennusosien hankintaa.

Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on lyhentää hankintojen määräaikaa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.3.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.1.2019
«« Takaisin