«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Sosiaali- ja terveysministeriö : Valinnanvapauskokeilun (palvelusetelikokeilun) arviointi

24.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001577
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 018-039413

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sosiaali- ja terveysministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244685-8
Postiosoite:Meritullinkatu 8, PL 33
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mirkka Laaka
Puhelin:+358 29163193
Sähköpostiosoite:kirjaamo@stm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.stm.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valinnanvapauskokeilun (palvelusetelikokeilun) arviointi
Viitenumero:
STM/1896/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti palvelusetelikokeilun (valinnanvapauskokeilun) osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Valinnanvapauslainsäädäntö on osa sote-uudistusta.

Valinnanvapauden tavoitteena on, että käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan. Kokeilun avulla selvitetään asiakkaan valinnanvapauden vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja laatuun. Lisäksi selvitetään, miten palvelujen hinnoittelu- ja korvausmallit vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksiin. Erityisesti selvitetään valinnanvapauden vaikutuksia asiakkaisiin ja potilaisiin sekä palveluntuottajiin ja palvelujen integrointiin.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:6.7.2017 - 31.3.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 153-317526

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Valinnanvapauskokeilun (palvelusetelikokeilun) arviointi

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
6.7.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Owal Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2520269-6
Postiosoite:Fabianinkatu 12
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:147090 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.1.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Syynä hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen lisätyön toteuttamiselle toimii vuoden 2018 alusta laajentuneen palvelusetelikokonaisuuden vuodelle 2019 saama kärkihankekauden (31.12.2018) jälkeinen jatkorahoitus. Kaikki 10 kokeiluhanketta jatkavat lisärahoituksen turvin lokakuun 2019 loppuun. Näistä muutoksista päätettiin sopimuksen allekirjoittamista seuranneena ajanjaksona, jolloin palvelusetelikokeilujen laajuus, lopullinen määrä, eikä kokeilukauden pituus ollut vielä sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa sopimuksen allekirjoittamishetkellä. Lisätyö on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa jo sovittujen palvelujen lisäyksenä, koska toisen toimittajan valitseminen voisi heikentää suoritettavan palvelukokonaisuuden yhtenäisyyttä ja johtaa eri palvelusetelikokeiluista saatujen tuloksien poikkeamiin eri toimittajien vuoksi.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:24.1.2019 - 31.10.2019
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 249217 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Owal Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2520269-6
Postiosoite:Fabianinkatu 12
Postinumero:00100
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Alkuperäisen hankintasopimuksen mukainen arvo oli 13.6.2017 allekirjoitetussa sopimuksessa 147 090 euroa (alv 0 %). Sopimuksen voimassaolon aikana valtionavustusta saavien palvelusetelikokeiluhankkeiden lukumäärä on kasvanut. Palvelusetelikokeilujen lisääntyneen lukumäärän vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa hankinnan lisätyönä. Kaikki 10 kokeiluhanketta jatkavat lisärahoituksen turvin lokakuun 2019 loppuun.

Sopimukseen tehtiin ensimmäinen lisätilaus 20.4.2018, ja ensimmäisen lisätyön arvo oli 58 000 euroa (alv 0 %). Lisätyön jälkeen sopimuksen kokonaisarvo oli 205 090 euroa (alv 0 %).

Tällä sopimusmuutoksella tehtävä 44 127 euron (alv 0 %) arvoinen toinen lisätilaus on 30 % alkuperäisen sopimuksen arvosta. Sopimusmuutoksen jälkeen sopimuksen kokonaisarvoksi sisältäen sekä ensimmäisen lisätyön (58 000 euroa, alv 0 %) että toisen lisätyön (44 127 euroa, alv 0 %) muodostuu 249 217 euroa (alv 0 %).

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Lisätyö on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa jo sovittujen palvelujen lisäyksenä. Toisen toimittajan valitseminen voisi heikentää suoritettavan palvelukokonaisuuden yhtenäisyyttä ja johtaa siihen, että eri palvelusetelikokeiluista saadut tulokset poikkeavat toisistaan toimittajien erilaisuuden vuoksi.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 205090 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 249217 EUR
«« Takaisin