«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Valtiovarainministeriö : Ostolaskujen ja menotositteiden digitointipalvelu

24.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001573
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 018-038439

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtiovarainministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245439-9
Postiosoite:PL 28, 00023 Valtioneuvosto
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Keijo Kettunen, Valtiokonttori
Puhelin:+358 295502408
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vm.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ostolaskujen ja menotositteiden digitointipalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Skannauspalvelut. (79999100-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ostolaskujen ja menotositteiden digitointipalvelu.

Ostolaskujen ja menotositteiden digitointipalvelu sisältää valtiolle tulevien paperilaskujen ja menotositteiden digitoinnin sekä palveluun liittyvän raportoinnin ja asiakaspalvelun.

Laskujenvälityspalvelun asiakkaina ovat Suomen valtion kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat rahastot.

Valtiovarainministeriö on antanut kilpailutuksen toteuttamisen Valtiokonttorin tehtäväksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Valtiolle tulee vuosittain arviolta noin 100 000 kappaletta paperilaskuja ja menotositteita (89 000 kpl vuonna 2018). Laskuilta ja menotositteilta digitoidaan samat tiedot. Palveluun liittyvä raportointi sisältää aineistojen päivittäiset kuittausraportit sekä kuukausittaiset seurantaraportit.

Digitoinnin kautta laskuja ja menotositteita vastaanottavia organisaatioita on 64 (1.1.2019). Asiakaspalvelussa palvelukielenä on suomi ja ruotsi. Palvelun tuottamiseen käytettävien palvelimien ja tuotantoprosessien tulee sijaita Suomessa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin kaikilla hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla (jäljempänä toimittaja) on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua Valtiokonttorin kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla vuoropuhelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido toimittajaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Kaikille toimittajille, jotka pyytävät aineistoa, on tarkoituksena toimittaa helmikuun 2019 alkupuolella sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Tarkoituksena on myös järjestää helmikuun 2019 loppupuolella toimittajakohtaisia tapaamisia, ilmoittautumisten mukaan.

Ilmoittautumisohje:

- Toimittajan tulee ilmoittaa ilmoittautumisviestillä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun 4.2.2019 klo 16.00 mennessä,

- Ilmoittautumisviesti tulee lähettää osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: "Digitointipalvelu, tekninen vuoropuhelu",

- Ilmoittautumisviestissä toimittajaa pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot.

a) Toimittajan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero;

b) Tieto siitä, haluaako toimittaja vastaanottaa tarjouspyynnön luonnosmateriaalia sekä;

c) Tieto siitä, onko toimittaja kiinnostunut tapaamaan Valtiokonttorin edustajia helmikuun 2019 loppupuolella (tapaamisen kesto 2 tuntia).

Hankintayksikkö ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin toimittajiin viimeistään em. ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.1.2019
«« Takaisin