«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Myrskylän kunta : SR-urakka, uudisrakennus, Myrskylän koulu ja liikuntahalli

21.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001355
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 015-030180
Tarjoukset 12.04.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/myrskyla?id=218379&tpk=003e4b09-5420-4080-bae4-1062259cf08c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Myrskylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203282-3
Postiosoite:Virastotie 5
Postinumero:07600
Postitoimipaikka:MYRSKYLÃ
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pentti Rähmönen
Puhelin:+358 447799284
Sähköpostiosoite:pentti.rahmonen@valvontakonsultit.fi
NUTS-koodi:Myrskylä (K504)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.myrskyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/myrskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/myrskyla?id=218379&tpk=003e4b09-5420-4080-bae4-1062259cf08c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SR-urakka, uudisrakennus, Myrskylän koulu ja liikuntahalli
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Toiminnassa olevan Myrskylän kirkonkylän koulun tontille rakennetaan uusi yksikerroksinen esteetön koulurakennus ja siihen kiinteästi liittyvä liikuntahalli. Urakkamuotona on tavoitehintainen SR-urakka. Koulutyö jatkuu keskeytyksettä töiden ajan. Nykyiset tontilla olevat rakennukset puretaan urakan aikana tilaajan erillishankintana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Myrskylä (K504)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Myrskylä

Myrskylä
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Myrskylän kunta rakennuttaa nykyisen Kirkonkylän koulun tontille uuden koulurakennuksen ja liikuntahallin vv. 2019 - 2022. Urakkamuotona on SR-urakka, joka on tavoitehintainen kattohintaurakka. Hankintailmoituksen julkistamisen jälkeen laskenta-aikaa on noin kolme kuukautta. Tarjousten jättöaika on 12.4.2019 klo 12.00 mennessä. Tarjouksia vertaillaan käyttäen määritettyjä hinta- ja laatukriteereitä. Eniten pisteitä saanut urakoitsija valitaan hankkeen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi. Hankkeen pääkieli on suomi ja kaikki hankkeeseen liittyvät asiakirjat tulee laatia suomen kielellä. Kaikki hankkeeseen liittyvä viestintä (kokoukset, palaverit, neuvottelut, työpajat, sähköpostiliikenne yms.) pyritään käymään aina suomen kielellä. Jos viestintää tai asiakirjoja käydään muulla kielellä, urakoitsija on velvollinen viestimään asian rakennuttajalle suomen kielellä ja urakoitsija vastaa mahdollisista kielellisiin väärinymmärryksiin liittyvistä vahingoista. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouksen laadinnasta ei makseta korvausta, eikä rakennuttaja maksa tarjouksen laadintaan käytettäviä tulosteita piirustuksista tai muista asiakirjoista. Selonottoneuvottelut käydään kahden viikon sisällä tarjouksen jättämisestä. ......

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:12.4.2019 - 30.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoukseen liitetään seuraavat, alle 3 kk vanhat, asiakirjat: - ote ennakkoperintärekisteristä - ote työnantajarekisteristä - ote arvonlisäverorekisteristä - ote kaupparekisteristä - todistus verojen ja/tai maksujen suorittamisesta, tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty - todistus siitä mitä työehtosopimusta urakoitsija käyttää tai sopimus keskeisistä työehdoista - todistus tapaturmavakuutuksesta Edellä mainitut voi korvata voimassa olevalla Tilaajavastuu.fi -raportilla.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.4.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.4.2019 14:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamisessa noudatetaan ns. kahden kuoren menettelyä. Kaikki tarjoukset ovat viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen julkisuuslain ja hankintalain mukaisesti pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ja muutoin noudatetaan tarjouspyyntökirjettä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.1.2019
«« Takaisin