«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Heinolan kaupunki : Tietopyyntö: Valtuustojärjestelmä

18.01.2019 17:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001183
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 014-028042

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068892-9
Postiosoite:Rauhankatu 3
Postinumero:18100
Postitoimipaikka:Heinola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Malgorzata Juvonen
Puhelin:+358 084930
Sähköpostiosoite:malgorzata.juvonen@heinola.fi
NUTS-koodi:Heinola (K111)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.heinola.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Valtuustojärjestelmä
Viitenumero:
3082/02.08.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Heinolan kaupunki haluaa selvittää Tarjoajilta vaihtoehtoisia valtuusto- ja kokousjärjestelmäratkaisuja.

Tietopyynnön tarkoituksena on selvittää markkinoilla olevia kokoustekniikan ratkaisuja, integraatiovalmiuksia, tallennusmahdollisuuksia, toiminnallisuutta, laajennettavuutta, laitteiden, järjestelmien ja palvelujen hinnoittelumalleja sekä kustannustasoa. Tavoitteena on löytää pitkän elinkaaren sähköinen kokous- ja valtuustojärjestelmäkokonaisuus.

Tietopyyntö liittyy ensisijaisesti Heinolan kaupungin nykyisen valtuustojärjestelmän uudistamiseen. Järjestelmää tullaan käyttämään myös muiden tilaisuuksien, kuten koulutusten ja seminaarien yhteydessä. Tämä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus, tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai kutsu neuvottelumenettelyyn eikä tietopyynnön julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tietopyyntö ei velvoita Heinolan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa tai hankinta voidaan toteuttaa tätä tietopyyntöä suppeammin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Heinola (K111)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietopyynnön kohteena on valtuustojärjestelmän hankinta Heinolan valtuustosaliin. Heinolan valtuustotalon valtuustosali on n. 80 -paikkainen kokoustila, jossa järjestetään mm. Heinolan kaupunginvaltuuston kokoukset sekä muita tilaisuuksia. Heinolan valtuustoon kuuluu 43 valtuutettua. Kokouksissa on käytössä AKG -valtuustojärjestelmä, jota nyt Heinola on uusimassa ja jota tämä tietopyyntö koskee. Järjestelmäratkaisun tulee sisältää vähintään valtuustojärjestelmä ja siihen liittyvät äänestysjärjestelmät sekä laitteistot. Vaatimuksena on, että perusratkaisulla hallitaan vähintään valtuuston kokouksen kulku.

Tietopyyntö kokonaisuudessaan on saatavilla osoitteesta http://www.heinola.fi/hankinnat

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.8.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Olemme kiinnostuneita myös lisäominaisuuksista, kuten: kokousten reaaliaikainen seuraaminen Internetissä videon ja äänen avulla, kokoustilan AV-laitteistojen hyödyntäminen muissa tilaisuuksissa, kokousjärjestelmän integroiminen Dynasty -asianhallintajärjestelmään ja Dynastyn sähköiseen kokouspalveluun.

Järjestelmän tulee sisältää kokoustekniset ominaisuudet, joita kaupunginvaltuuston kokouksessa tarvitaan ja sen tulee olla suomenkielinen. Mahdollisesti tarjottavan laitteiden ylläpitopalvelun tulee olla suomenkielinen ja helposti saatavilla. Olemme erityisesti kiinnostuneita pilvi-, mobiili- ja langattomista ratkaisuista. Toivomme, että ratkaisujen toteutuksista on mainittu referenssit vähintään yhdestä toteutuksesta viimeisen 3 vuoden aikana Suomen julkishallinnosta.

Olemme kiinnostuneita mm. seuraavista ratkaisujen kuvauksista: toiminnallinen, tekninen ja tietoturvan kuvaus, käyttäjän tunnistaminen, palvelusovelluksen elinkaari,liittymät tai rajapinnat, käyttöönottoon liittyvät palvelut,tietojärjestelmien tukipalvelut, lisensointi- ja hinnoittelumalli, laitteiden elinkaari, kuntareferenssit ja ratkaisujen laajuus,mahdollinen ei-paikkasidonnainen laajennettavuus,ratkaisun hyödyntäminen muussa kokouskäytössä.

Kiinnostuneita markkinatoimijoita pyydetään lähettämään vastaukset tietopyyntöä vastaavine kuvauksineen sähköpostitse 8.2.2019 klo 12:00 mennessä osoitteella kirjaamo@heinola.fi Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaus on otsikoitava "Tietopyyntö: valtuustojärjestelmä 3082/02.08.00/2019".

Mikäli vastaus sisältää yrityksen liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa tai muuta salassa pidettävää aineistoa, pyydämme teitä merkitsemään salaiset tiedot selvästi vastaukseenne. Yritys voi kirjallisen vastauksen lisäksi ilmoittautua esittelemään ratkaisunsa. Esittelyt toteutetaan 30.4.2019 mennessä. Esittelystä voi sopia tietohallintopäällikkö Malgorzata Juvosen kanssa (malgorzata.juvonen@heinola.fi, 044 797 6000).

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17.1.2019
«« Takaisin