«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Nurmijärven kunta : Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut

16.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-001002
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 012-025033

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Nurmijärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:9014643-2
Postiosoite:Keskustie 2 B
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankintapalvelut
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@nurmijarvi.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.nurmijarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut
Viitenumero:
07/02.08.01.02/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankittavilla palveluilla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Hankinnan kohteena ovat seuraavat tukipalvelut: 1) Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö 2) Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö 3) Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö 4) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen 5) Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana 6) Sosiaalihuollon perhetyö 7) Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa 8) Lapsiperheiden kotipalvelu 9) Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1463500.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lasten ja nuorten ammatillisen tukihenkilötyön tehtävänä on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Ammatillisen tukihenkilötyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti lapsen ja perheen kanssa nostaen esille lasten/nuoren tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi asiakkaiden itsenäistymisen tukemiseksi. Vammaispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista tukihenkilö- toimintaa järjestetään muun muassa asperger-, ja autismi- asiakkaille sekä kehitysvammaisille asiakkaille. Tukihenkilötyön tehtävänä on asiakkaiden sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan itsenäistymisen tukeminen, sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, elämänhallinnan tukeminen, opiskeluun liittyvä tuki.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelulla toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 3§:n 1 mom. ja 11§:n ja 17§:n mukaisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukitoimia ja muita toimia, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt edistävät ja ylläpitävät yksilön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalveluja on järjestettävä 11§:n mukaan muun muassa tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden ongelma-käytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen sekä muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen. Palvelulla toteutetaan myös sosiaalihuoltolain 36-38§:n palvelutarpeen mukaisia palveluita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelulla toteutetaan kotouttamislain (1386/2010) § 26 ja § 27 ja sosiaalihuoltolain (2014/1301) 17§:n mukaisten, pääsääntöisesti alle 21-vuotiaiden, pakolais- tai turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajanuorten kotouttaminen ja yhteiskunnallista integraatiota tukevien ryhmätoiminta-, ohjaus- ja tukipalveluja. Palvelun piiriin voi kuulua myös muun ikäisiä ulkomaalaistaustaisia asiakkaita, mutta palveluoston painopiste on nuorissa asiakkaissa. Työn tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy ja itsenäisen selviytymisen tukeminen yksilöllisten palvelusuunnitelmien perusteella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaalihuollon perhetyö
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sosiaalihuollon perhetyö on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä tukitoimi, jonka tavoitteena on tukea perheenjäseniä lasten, nuorten ja heidän perheidensä omassa kasvu- ja kehitysympäristössään. Sen tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen/nuoren hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Perhetyön keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen/nuoren edun mukaisesti koko perheen kanssa nostaen esille erityisesti lasten/nuorten tarpeita

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lapsiperheiden kotipalvelu
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Nurmijärvi (K543)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävä sosiaalihuollon tukitoimi, jonka tavoitteena on antaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea lapsiperheille. Sen tehtävänä on lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Sosiaalihuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tehtävänä on työskennellä lapsen edun mukaisesti, nostaen esille erityisesti lasten tarpeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 025-054868

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2609254-8
Postiosoite:Hongisojantie 478
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijävi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jatkopolut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091003-6
Postitoimipaikka:Turenki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Työdynamo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2875602-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:126000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Vammaispalvelun ammatillinen tukihenkilötyö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postiosoite:Kaupintie 10
Postinumero:00440
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2008181-3
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:96500.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Aikuissosiaalityön ammatillinen tukihenkilötyö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:12
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postiosoite:Kaupintie 10
Postinumero:00440
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2519314-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2008181-3
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SiniVida Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2261251-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:105000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
4
Nimi:
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:13
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:762000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
5
Nimi:
Maahanmuuttajanuorten kotouttamisen tukeminen ryhmätoimintana

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postiosoite:Perttulantie 89
Postinumero:13430
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
6
Nimi:
Sosiaalihuollon perhetyö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:16
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Koti- ja Hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2609254-8
Postiosoite:Hongisojantie 478
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postiosoite:Kaupintie 10
Postinumero:00440
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun Avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2519314-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jatkopolut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091003-6
Postitoimipaikka:Turenki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2875602-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Folkhälsan Välfärd AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1801682-8
Postitoimipaikka:Meltola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Raaseporin seutu (S013)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin ensikoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201240-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:126000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
7
Nimi:
Sosiaalihuollon perhetyö työparin kanssa

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Koti- ja hoivapalvelu Hoivarinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2609254-8
Postiosoite:Hongisojantie 478
Postinumero:01900
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Startti Lastensuojelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2499707-9
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Etappipolku Ky
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2547860-9
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ankkurin Huoltamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2519314-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Uudenmaan Tukitupa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2091828-1
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Visio Perhepalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2008181-3
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2875602-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Folkhälsan Välfärd Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1801682-8
Postitoimipaikka:Meltola
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Raaseporin seutu (S013)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Helsingin ensikoti ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201240-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:30000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
8
Nimi:
Lapsiperheiden kotipalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2609254-8
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Työdynamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2875602-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelu Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:105000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
9
Nimi:
Lapsiperheiden kotipalvelu työparin kanssa

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
9.5.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukisatama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709659-1
Postiosoite:Sitratori 3
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Koti- ja hoivapalvelu Hoitorinki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2609254-8
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Debora Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1906667-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292973-4
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sivukadun avopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2559245-2
Postitoimipaikka:Nurmijärvi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mansikkapuisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1055737-1
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Hämeenlinnan seutu (S051)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:10000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.1.2019
«« Takaisin