«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky) : SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT

14.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000854
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-020021

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203738-4
Postiosoite:Koulukatu 2
Postinumero:29200
Postitoimipaikka:Harjavalta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Koskela
Puhelin:+358 449067556
Sähköpostiosoite:kaisa.koskela@ksthky.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eura.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.eura.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Euran kunta/perusturvapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0132239-4
Postiosoite:Terveystie 3
Postinumero:27650
Postitoimipaikka:EURA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Niemi
Puhelin:+358 444224074
Sähköpostiosoite:anne.niemi@eura.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eura.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.eura.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Säkylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139937-5
Postiosoite:Rantatie 268
Postinumero:27800
Postitoimipaikka:Säkylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Susanna Holmlund
Puhelin:+358 444575231
Sähköpostiosoite:susanna.holmlund@sakyla.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sakyla.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.sakyla.fi/terveys/sosiaalipalvelut/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Huittisten kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203762-4
Postiosoite:Risto Rytin katu 36
Postinumero:32700
Postitoimipaikka:Huittinen
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sinikka Piranen
Puhelin:+358 445604244
Sähköpostiosoite:sinikka.piranen@huittinen.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.huittinen.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.huittinen.fi/palvelut/sosiaali-_ja_terveyspalvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Ksthky) pyytää tarjouksia Ksthky:n, Euran, Huittisten ja Säkylän (myöhemmin tilaaja) mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluista asumisyksikkökohtaisesti. Alustava sopimuskausi on 1.2.2019 – 31.1.2021 + 1 optiovuosi 1.2.2021- 31.1.2022. Jos hankintapäätös tulee lainvoimaiseksi 1.1.2019 mennessä, sopimuskausi aikaistuu kk:lla. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia asumispalvelusopimuksia. Palvelu on sosiaalihuoltolain 21 §:ssä tarkoitettua asumispalvelua, jolla vastataan tilaajan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen erityyppisiin tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuottajan omissa tai vuokraamissa tiloissa. Hankittava palvelu sisältää kolmea eri asumispalvelun muotoa: A. Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas), B. Palveluasuminen ja C. Tehostettu palveluasuminen

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuettu asuminen (jakaantuu: omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas) on tarkoitettu asukkaalle, joka selviytyy päivittäisistä arkielämän asioista melko omatoimisesti ja hänellä on valmiuksia osittain itsenäiseen elämiseen. Asukas on usein lievästi mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, jonka avun tarpeen taustalla saattaa olla fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn haastetta. Asuminen voidaan järjestää monella eri tavalla. Asukas voi asua joko omassa kodissaan (vuokra- tai omistusasunto), tukiasumista varten hankitussa (esim. välivuokratussa) asunnossa tai tukiasuntoja tarjoavassa asumisyksikön kerros-/rivitalossa. Asukas tarvitsee tukea ja kannustusta ajoittain yhdellä tai useammalla jokapäiväisen elämän osa-alueella. Tuen tarve on yksilöllistä ja voi vaihdella yksittäisistä tuki- tai ohjauskäynneistä viikossa päivittäisiin tarkistuskäynteihin. Asukas ei tarvitse tukea yöllä. Öisin turva-/puhelintuki on riittävä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tuetun asumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluasuminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluasuminen on tarkoitettu asukkaalle, joka ei tarvitse tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista, mutta jonka toimintakyky on alentunut niin, että se ei riitä omassa kodissa selviytymiseen sekä asukkaalle, joka kohentuneen toimintakyvyn ansiosta voi siirtyä tehostetusta, ympärivuorokautisesta palveluasumisyksiköstä palveluasumiseen. Asukas on usein mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, jonka avun tarpeen taustalla saattaa olla fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn haastetta. Asukas ei kuitenkaan tarvitse tukea yöllä. Öisin turva-/puhelintuki on riittävä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Palveluasumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tehostettu palveluasuminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut. (85300000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asukkaalle, joka tarvitsee päihde- tai mielenterveysongelmista johtuen turvallisuutta, valvontaa ja tukea ympärivuorokautisesti ja jonka toimintakyky on alentunut niin, että palveluasumisessa annettava tuki ja valvonta ei ole riittävää.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tehostetun palveluasumisen sisältövaatimukset on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. Palvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-518072

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Tuettu asuminen (jakaantuu omassa asunnossa asuva asiakas ja asumisyksikössä asuva asiakas)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:61
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:61
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:A-klinikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2782671-8
Postiosoite:Ratamestarinkatu 7 A
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Arviointi ja kuntoutuspalvelu Lossi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI28799694
Postiosoite:Kuninkaanhaanaukio 2 A as. 13
Postinumero:28130
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postiosoite:Viljatie 4 C
Postinumero:00700
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Huurmanni Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI23094169
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI19445739
Postiosoite:Porkkalankatu
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mi-Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI07843289
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Neliapila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI16280553
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1755463-2
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Coronaria Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI27694524
Postiosoite:Saaristonkatu 22
Postinumero:90100
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2017532-6
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hopeaharjun palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2025177-1
Postiosoite:Laviantie 607
Postinumero:29600
Postitoimipaikka:Noormarkku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22929734
Postiosoite:Lakeudentie 2
Postinumero:60220
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kiikan palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818824-7
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:LehtoCare Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1628055-3
Postiosoite:Koukankuja 5
Postinumero:27500
Postitoimipaikka:Kauttua
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2099743-4
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Omenapuu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI17350058
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00301
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelutalo Kotiranta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0955977-5
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pirkanmaan asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:25538889-2
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Porin Sininauha ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02250134
Postiosoite:Muistokatu 4
Postinumero:28120
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ratamokoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1064747-3
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rauman Seudun Katulähetys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0864770-6
Postiosoite:Lyseokatu 7
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:Rauma
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0989711-7
Postiosoite:Puistokatu 2
Postinumero:38200
Postitoimipaikka:Sastamala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tukiranka ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1643844-5
Postiosoite:Sairaalantie 14 E
Postinumero:29200
Postitoimipaikka:Harjavalta
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valo-Valmennusyhdistys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2797994-1
Postiosoite:Vehnämyllynkatu 4
Postinumero:33560
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:200000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Palveluasuminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:31
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Huurmanni Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI23094169
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ratamo-koti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1064747-3
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Omenapuu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI17350058
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00301
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Luhatuuli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2029667-0
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI17554632
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Neliapila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI16280553
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mi-Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22389598
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kiikan Palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818824-7
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Marjalinna Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1033587-5
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2017532-6
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pirkanmaan Asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:25538889-2
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelutalo Kotiranta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0955977-5
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI19445739
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Terve Pehtoori Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI19463582
Postiosoite:Tapolankuja 27 A
Postinumero:31630
Postitoimipaikka:Minkiö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hopeaharjun Palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2025177-1
Postiosoite:Laviantie 607
Postinumero:29600
Postitoimipaikka:Noormarkku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:LehtoCare Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1628055-3
Postiosoite:Koukankuja 5
Postinumero:27500
Postitoimipaikka:Kauttua
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Porin Sininauha ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02250134
Postiosoite:Muistokatu 4
Postinumero:28120
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Rauman Seudun Katulähetys ry
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0864770-6
Postiosoite:Lyseokatu 7
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:Rauma
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aspa Palvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1998395-9
Postiosoite:Viljatie 4 C, 3. krs
Postinumero:00700
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:600000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Tehostettu palveluasuminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:35
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Huurmanni Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI23094169
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI17554632
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Neliapila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI16280553
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kiikan Palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818824-7
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mi-Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI22389598
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A, PL 750
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ratamo-koti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1064747-3
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pirkanmaan asumispalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:25538889-2
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Esperi Care Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2017532-6
Postiosoite:Mannerheimintie 164 5 krs
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2099743-4
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpuli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2133803-5
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00301
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hopeaharjun Palvelukoti Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2025177-1
Postiosoite:Laviantie 607
Postinumero:29600
Postitoimipaikka:Normarkku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelukoti Omenapuu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI17350058
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00301
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Terve Pehtoori Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI19463582
Postiosoite:Tapolankuja 27 A
Postinumero:31630
Postitoimipaikka:Minkiö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Attendo Mental Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI19445739
Postiosoite:Porkkalankatu 22 A
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hoiva Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1893659-5
Postiosoite:Paciuksenkatu 27
Postinumero:00270
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Luhatuuli Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2029667-0
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Marjalinna Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1033587-5
Postiosoite:Mannerheimintie 164
Postinumero:00300
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:LehtoCare Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1628055-3
Postiosoite:Koukankuja 5
Postinumero:27500
Postitoimipaikka:Kauttua
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI16198402
Postiosoite:Hopuntie 8
Postinumero:38460
Postitoimipaikka:Sastamala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Coronaria Hoiva Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769452-4
Postiosoite:Saaristonkatu 22
Postinumero:90100
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.1.2019
«« Takaisin