«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Mico Botnia Oy Ab : TIETOPYYNTÖ: Palkka- ja HR-järjestelmät

15.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000829
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 011-021522

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mico Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2876122-3
Postiosoite:PL 1012
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinta@micobotnia.fi
NUTS-koodi:Pohjanmaa (FI195)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.micobotnia.fi/
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Julkishallinnon tukipalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
TIETOPYYNTÖ: Palkka- ja HR-järjestelmät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, eikä tällä tietopyynnöllä käynnistetä tarjouskilpailua. Tietopyynnön ja mahdollisen tulevan kilpailutuksen kohteena ovat palkka- ja HR-järjestelmät ja niihin liittyvät integraatiot, toteutusprojektit, ylläpito ja jatkokehittäminen. Tietopyynnön tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan mahdollista kilpailutusta. Hankintayksikkö voi käyttää teknisen vuoropuhelun vastauksia tulevan hankinnan suunnittelussa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjanmaa (FI195)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Mico Botnia Oy:ssä on käynnissä projekti, jossa kartoitetaan markkinoilla tarjolla olevia palkka- ja HR-järjestelmiä. HR-järjestelmän uudistamisen tavoitteena on sähköisesti hallinnoida koko työsuhteen elinkaari. Lisäksi HR-järjestelmä tukee osaamisen johtamista ja henkilöstön kehittämistä sekä HR:n ja esimiesten raportointitarpeita. Järjestelmässä on oltava valmiudet rajapintoihin ja sen tulee olla integroitavissa eri järjestelmiin. Tavoitteena on järjestelmien käyttöönotto vuoden 2019 aikana. Lisäksi tavoitteena on saada palkka ja HR-järjestelmäkokonaisuus samalta toimittajalta.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
2.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Mico Botnia Oy Ab on vuoden 2018 alussa toimintansa aloittanut talous- ja palkkapalveluja, ICT-palveluja sekä tulkki- ja käännöspalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien konserniyhtiöille sekä mahdollisille maakunnille tarjoava yhtiö. Yhtiön merkittävimpiin omistajiin ja asiakkaisiin kuuluvat Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä muut Pohjanmaan alueen kunnat. Hankinnan kohteena olevien järjestelmien tulee soveltua palvelukeskustoimintamalliin ja skaalautua erilaisiin ja erikokoisiin organisaatioihin.

Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei toisaalta ole myöskään edellytys myöhempään mahdolliseen kilpailutusvaiheeseen osallistumiseen.

Vuoropuhelun aikana toivomme vastauksia, miten järjestelmässänne on toteutettu seuraavat toiminnot:

- Palkanlaskenta: (kunnalliset ja yksityiset työehtosopimukset), tuntipalkkaiset, lyhytaikaiset, kuukausipalkkaiset ja erilaiset palkanlisät. Vuosiloma-asiat, lomasuunnittelu, lomarahatoiminto, lomavelkalaskentatoiminto,

- Vakanssitoiminto,

- Poissaolojen käsittelytoiminto,

- Erilaiset täsmäytysraportit,

- Yleiskorotuksien, organisaatiomuutosten, ym. muutosten tekeminen palkkajärjestelmään,

- luottamushenkilöiden palkkioiden laskenta,

- matka- ja kululaskujen käsittely,

- palveluaikalaskenta,

- henkilöstöpäätökset (esim. työsopimukset, virkamääräykset, keskeytykset ja muut henkilöstöpäätökset),

- työsuhteen elinkaaren hallinta sekä arkistointi,

- työntekijän perustietojen hallinta,

- henkilöstön kehittäminen (esim. henkilöstön koulutus, sertifikaatit, pätevyydet ja perehdytys),

- henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen (esim. henkilöstösuunnitelma, osaamisprofiilit ja oikeat henkilöt oikeissa työtehtävissä),

- muistutukset ja hyväksyntämenettelyt (esim. esimiesherätteet tärkeistä työsuhdetiedoista ja esimieshyväksyntäkierto),

- kehityskeskustelut ja tavoitteiden asetus sekä seuranta,

- raportointiratkaisut, analysointi sekä mittaristot (esim. työsuhdetietojen raportointi ja seuranta, mittarit ja dashboardit),

- henkilöstön lomasuunnittelu,

- rekrytointiratkaisut, sijaisen hallinta sekä työvoiman hallinta,

- työhyvinvointi ja työturvallisuus (esim. varhainen tuki, työtyytyväisyyskyselyt, työturvallisuushavainnot),

- mobiiliratkaisut (esim. matkalaskut),

- EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttyminen (GDPR),

- henkilöstön kertakirjautuminen,

- liittymärajapintaratkaisut.

Pyydämme kiinnostuneita toimijoita ilmoittamaan yhteystietonsa ja alustavat vastaukset esitettyihin kysymyksiin 8.2.2019 mennessä osoitteeseen: hankinta@micobotnia.fi. Saatujen vastausten perusteella voidaan osa toimittajista kutsua toimittajakohtaiseen teknisen vuoropuhelun keskusteluun. Pidätämme oikeuden resurssisyistä rajata teknisen vuoropuhelun keskusteluihin kutsuttavien määrää. Tekninen vuoropuhelu käydään suomen kielellä.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.1.2019
«« Takaisin