«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Vimana Oy : ITSM-järjestelmän hankinta

14.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000813
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-018899

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vimana Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2842475-3
Postiosoite:Energiakatu 4
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Olli Suotunen
Puhelin:+358 409000959
Sähköpostiosoite:olli.suotunen@vimana.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vimana.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=217624&tpk=95397e18-a4f2-4107-9526-ced7ade79c4c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ITSM-järjestelmän hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on esiselvitykseen ja markkinakartoitukseen liittyvä ennakkoilmoitus ja tietopyyntö. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Päätös tarjouskilpailun käynnistyksestä tehdään esiselvityksen ja markkinakartoituksen jälkeen. Tähän tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö käsittelee toimittajien prosessin aikana antamia tietoja sekä kysymyksiä ja kommentteja luottamuksellisesti ja anonyymisti. Esimerkiksi vuoropuhelussa mukana olevien yritysten nimiä tai muita tietoja ei julkaista. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on ITSM-järjestelmä ohjelmistopalveluna sekä järjestelmän toteuttamiseen, mukauttamiseen ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät. Järjestelmä tulee Vimanan ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tarjouspyyntö julkaistaan helmikuussa 2019. Tavoitteena on, että järjestelmä otetaan käyttöön Vimanan omassa toiminnassa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisesti karsituin ominaisuuksin. Käyttö laajenee maakunta- ja sote-uudistuksen edistyessä. Hankinta tullaan tekemään yhdeltä vastuulliselta toimittajalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
19.2.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

TEKNINEN VUOROPUHELU Tarjouksen jättämisestä kiinnostuneita toimittajia, joilla on tarjottavana ITSM-järjestelmä ohjelmistopalveluna EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti, pyydetään vastaamaan oheisesta linkistä avautuvaan kyselyyn viimeistään 25.1.2019 https://my.surveypal.com/Tietopyynto--ITSM-jarjestelman-palveluhankinta (Jos linkki ei avaudu klikkaamalla, kopioida linkki ja liitä se uuteen selaimen ikkunaan tai välilehteen.) Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia palveluiden sisältöjä hankinnan suunnittelemiseksi, kartoittaa alan sopimus- ja hinnoittelukäytäntöjä, saada arvio hankinnan hintatasosta markkinoilla ja antaa tarjoajille mahdollisuus esittää vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja hankinnan suunniteltuun toteutukseen liittyen. Vastaustensa yhteydessä toimittajat voivat esittää vapaamuotoisia kysymyksiä ja kommentteja hankinnan suunniteltuun toteutukseen liittyen. Teknisen vuoropuhelun aikana Vimana toimittaa ilmoittautuneille yrityksille koostetusti vastaukset esitettyihin kysymyksiin, mutta vastaukset eivät ole millään tavalla sitovia ja pidätämme oikeuden olla vastaamatta kysymyksiin kokonaan. Osalle tarjoajista saatetaan järjestää mahdollisuus esittää kommentteja myös palaverissa. Käytettävissä oleva aika kuitenkin rajoittaa järjestettävien palaverien määrää. Tekninen vuoropuhelu toteutetaan tammi-helmikuussa 2019.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.1.2019
«« Takaisin