«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea : Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)

11.01.2019 16:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000786
Tarjoukset 21.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-025760
Hankinnan nimi
Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea
Y-tunnus 0725901-5
Yhteyshenkilö Hankintatoimisto / Krista Mannersuo
Postiosoite Kotkantie 41
Postinumero 48210
Postitoimipaikka Kotka
Maa Suomi
Puhelin +358442231423
Sähköpostiosoite hankinnat@carea.fi
Internet-osoite (URL) http://www.carea.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=212607&tpk=c90e899d-aae1-4879-853b-8883d4916618
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kymenlaakson keskussairaalan sädehoito-osaston peruskorjaus ja laajennus (Af-osa, sädehoitoyksikkö)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
36/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee Kymenlaakson Keskussairaalan alueelle rakennettavaa uutta sädehoitoyksikköä ja vanhan sädehoitoyksikön peruskorjausta. Uuden sädehoitoyksikön pinta-ala on 647 m2 P-krs + 143,5 m2 1. krs. Peruskorjausosan pinta-ala on 353 m2 P-krs. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, kahdessa päävaiheessa. Rakennuspaikka sijaitsee Kymenlaakson Keskussairaalan (KOKS) alueella osoitteessa Kotkantie 41, 48210 Kotka.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kotka (K285)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.2.2019 - 31.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.1.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoukset avataan sähköisestä järjestelmästä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaaminen ei ole julkinen tilaisuus. KORJAUSILMOITUS 11.1.2018: Tällä korjausilmoituksella muutetaan tarjouspyynnön sopimusaikaa siten, että sopimusaikaa (urakka-aikaa) jatketaan kahdella kuukaudella aiemmin ilmoitettuun nähden. Uusi urakka-aika on 20.2.2019 - 31.7.2020 Muita muutoksia tarjouspyynnölle ei tehty.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin