«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Navitas Kehitys Oy : Warkaus: Vetovoimakeskuksesta innovaatiokeskittymä – toteutettavuusselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinta

11.01.2019 13:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000745
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 30.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Navitas Kehitys Oy
Y-tunnus 0775736-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tuula Kokkonen
Yhteyshenkilö Tuula Kokkonen
Postiosoite Wredenkatu 2
Postinumero 78250
Postitoimipaikka Varkaus
Maa Suomi
Puhelin +358405127901
Sähköpostiosoite tuula.kokkonen@navitas.fi
Internet-osoite (URL) http://www.navitas.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/varkaus?id=216919&tpk=2c32cf07-4362-4831-a044-e661d25fbe6e
Hankintayksikön luonne
Muu: Hankintalain 1397/2016 5 § 1 momentin 5-kohdan mukainen hankintayksikkö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Warkaus: Vetovoimakeskuksesta innovaatiokeskittymä – toteutettavuusselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
216919
Hankinnan kuvaus

Kuinka Varkauteen rakentuva Vetovoimakeskus voi toimia eri toimialoja törmäyttävänä, kokeilevana innovaatiokeskittymänä? Kevään 2019 aikana selvitetään Vetovoimakeskuksen tarjoamia liiketoiminta- ja innovointimahdollisuuksia Varkauden Älykylä: Poikkitoimialaisia kokeiluja ja innovaatioita Pohjois-Savon kehityskäytävän varrella- nimisessä toteutettavuustutkimuksessa. Hankinnan kohteena on toteutettavuuselvitykseen kuuluvien asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Hankintayksikkönä toimii Navitas Kehitys Oy, jonka pääomistajana on Varkauden kaupunki. Asiantuntijatyöskentelyn ja palveluntarjoajan ehdottamien ja fasilitoimien muiden menetelmien (esim. osallistaminen) avulla tuotetaan hankkeen tavoitteiden mukaiset suunnitelmat, konseptit ja laskelmat. Hankkeen päätyttyä aineistosta on muokattavissa Vetovoimakeskuksen kokonaiskonsepti. Hanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy. Hankeaika on 1.12.2018-31.5.2019. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Savon liitto. Hankkeen esittely ja hankinnan sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Varkaus (K915)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2019 - 31.5.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankinta voi olla kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Ilmoitus hankinnasta julkaistaan Tarjouspalvelu-portaalissa ja HILMA-järjestelmässä. Lisäksi hankinnasta tiedotetaan Varkauden kaupungin ja Navitas Kehitys Oy:n kotisivuilla. Tarjouspyyntöasiakirjat on tallennettu Tarjouspalvelu-portaaliin. Tarjous tehdään ensisijaisesti Tarjouspalvelu-portaalissa. Kaikilla hankintaa soveltuvilla tarjoajilla on mahdollisuus jättää tarjous. Tarjoajilla on mahdollisuus määräaikaan mennessä esittää kysymyksiä tarjouspyynnöstä Tarjouspalvelu-portaalissa, jossa myös vastaukset julkaistaan. Tarjous tulee jättää määräaikaan mennessä.

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalta edellytetään, että: 1) Tarjoajalla (oman organisaation palveluksessa oleva henkilöstö) tulee olla viimeisen kolmen vuoden ajalta kokemusta ja referenssejä hankekuvauksessa (liite) esitetyn työpaketin 1 aihealueesta siten, että tarjoaja on toteuttanut tuotekehitystä, palvelumuotoilua tai innovaatiokonsultointia, jotka liittyvät tulevaisuuteen tähtäävään digitaalisuuteen tai virtuaalisuuteen. 2) Tarjoajalla tai tarjoajan ehdottamalla alihankkijalla tulee olla viimeisen kolmen vuoden ajalta kokemusta ja referenssejä muiden työpakettien aihealueista ja menetelmistä: a) kaupan, ravintolapalveluiden ja matkailun toimialalta b) tieteen ja teknologian popularisoinnista c) liiketaloudellisten selvitysten laadinnasta ml. kannattavuuslaskelmat ja d) fasilitoinnista (työpajat tai muut menetelmät) 3) Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakonperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on suorittanut lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut. 4) Tarjoajalla tulee olla yleiset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaaditun kokemuksen voi esittää vapaamuotoisesti. Kohdassa 1) mainitusta aihealueesta tulee esittää vähintään kaksi referenssikohdetta, joista ilmoitetaan myös työhön osallistuneen työryhmän kokoonpano. Yllä mainittujen kohtien 1)-2) osalta kokemus tulee esittää tarjouksessa siten, että siitä selviää aiemmin tehdyn työn laajuus ja toimialatiedot. Kohdassa 2) mainituilta alueilta tulee kustakin (a-d) esittää vähintään yksi referenssikohde, josta ilmoitetaan myös työhön osallistuneen työryhmän kokoonpano. Lisäksi kokemus osoitetaan liittämällä mukaan nyt tarjotun työryhmän jäsenten ansioluettelot. Lisätietona voidaan esittää mitattuja vaikuttavuus- tai muita tuloksia. Valitulta tarjoajalta tarkistetaan yllä vaaditut rekisteri- tai vastaava tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Liitteitä näistä ei liitetä tarjoukseen.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoaja voi esittää käytettäväksi alihankkijoita (esimerkiksi muita kuin oman organisaationsa palveluksessa olevia henkilöitä). Alihankkijoiden käyttö tulee yksilöidä työsuunnitelmassa sekä tarjoushintaa tarkentavassa taulukossa (liite). Alihankkijoiden käyttö huomioidaan pisteytyksessä. Osatarjouksia, vaihtoehtoisia tarjouksia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Laatu (80)
  2. Hinta (20)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.1.2019 15.00
Lisätietoja

Hankitaan ei tarvitse jättää osallistumishakemusta. Kaikki soveltuvat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin