«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Fortum Power and Heat Oy : Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon sekä maakaasuverkon mittaroinnin kunnossapito ja uudisasennukset

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000725
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-017557
Osallistumishakemukset 05.02.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Fortum Power and Heat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0109160-2
Postiosoite:PL 100
Postinumero:00048
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Leroy Hindsberg
Puhelin:+358 407526722
Sähköpostiosoite:leroy.hindsberg@fortum.com
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.fortum.com

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://fortum.scanmarket.com/publicevents/list?ccsum=57aa08f02740e2c172f509ae0fa4807a&comId=2137&type=all
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Fortumin kaukolämpö- ja kaukokylmäverkon sekä maakaasuverkon mittaroinnin kunnossapito ja uudisasennukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mittauslaitteiden asentaminen. (51210000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Fortum hakee kumppania vastaamaan kaukolämmön, kaukokylmän ja maakaasun energiamittaroinnin toteutuksesta kohteissa. Työ sisältää mm. mittareiden asennuksia ja vaihtoja, konnektiviteettiratkaisujen kytkentää, asiakkaiden opastuksia sekä vianetsintää. Lisäksi mittauslaitevaraston hallinta tulee valitun kumppanin vastuulle.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto. (50700000-2)
Erilaiset korjaus- ja huoltopalvelut. (50800000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen, Järvenpään ja Tuusulan alueella

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Fortum hakee kumppania vastaamaan kaukolämmön, kaukokylmän ja maakaasun energiamittaroinnin toteutuksesta kohteissa. Työ sisältää mm. mittareiden asennuksia ja vaihtoja, konnektiviteettiratkaisujen kytkentää, asiakkaiden opastuksia sekä vianetsintää. Lisäksi mittauslaitevaraston hallinta tulee valitun kumppanin vastuulle.

Tarkempi kuvaus hankinnasta Scanmarket-portaalissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
3000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Fortum varaa oikeuden sopimuksen jatkamiselle kahdella optiokaudella, molemmat pituudeltaan kaksi vuotta.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:1
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kaikki esivalintakriteerit täyttävät yritykset tulevat saamaan kutsun varsinaiseen tarjouskilpailuun. Fortumin tavoitteena on solmia sopimus yhden yrityksen kanssa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistumisvaatimukset ovat määritelty Fortumin sähköisessä hankintaportaalissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Osallistumisvaatimukset ovat määritelty Fortumin sähköisessä hankintaportaalissa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Vaatimukset takuista ja vakuuksista on esitetty tarjouspyyntömateriaalissa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Rahoitus- ja maksuehdot ovat määritetty tarjouspyyntömateriaalissa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Sopimusosapuoli tulee olemaan osakeyhtiö.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.2.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin