«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Keskusrikospoliisi : Tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittaminen palveluineen

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000715
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-017701
Osallistumishakemukset 28.1.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Keskusrikospoliisi
Kansallinen henkilötunnus 0245434-8
Postiosoite PL 285
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kilpailutus@hansel.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttps://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
Tarjousten ja osallistumispyyntöjen sähköinen toimittaminenhttps://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=217619&tpk=351d2fac-97fb-4db8-83fd-3bf8f32e89c4
Osoite, josta saa lisätietoja
Virallinen nimi Hansel Oy
Postiosoite PL 1386
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoite https://www.hansel.fi/
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: Valtion keskushallintoviranomainen
I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittaminen palveluineen

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat liitteessä 1 esitettyjen Asiakkaalla ja toimipisteillä käytössä olevien valmisohjelmistojen ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös käytössä olevat valmisohjelmistot ja niiden uudet lisenssit sekä Toimittajan valikoimissa olevat muut valmisohjelmistot ja niiden lisenssit, joita käytetään sopimuksen kohdassa 3.3 kuvatussa tarkoituksessa, ja näiden ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liite 1 Käytössä olevat valmisohjelmistot toimitetaan vain tarjousvaiheeseen hyväksyttyjen ehdokkaiden yhteyshenkilöille. Ks. osallistumispyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmistotuki. (72261000-2)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1200000.00 - 1800000.00 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Hankinnan kohteeseen kuuluu lisäksi optiona tarjottavat liitteessä 1 esitetyt valmisohjelmistot ja niiden lisenssit sekä valmisohjelmistojen käyttökoulutus. Optiona olevien valmisohjelmistojen tarjoaminen on vapaaehtoista. Optiona olevien valmisohjelmistojen hankinnasta Asiakas tekee päätöksen sopimuskaudella. Käyttökoulutuksen tarjoaminen on vapaaehtoista. Asiakas tekee päätöksen käyttökoulutuksen käyttöönotosta sopimuskaudella. Ks. muun muassa sopimuksen kohdat 3.1, 9.10 ja 9.11. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liite 1 Käytössä olevat valmisohjelmistot toimitetaan vain tarjousvaiheeseen hyväksyttyjen ehdokkaiden yhteyshenkilöille. Ks. osallistumispyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

II.2.3 Tietoa hankinnan jatkamisesta

Tätä sopimusta ei voi jatkaa

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Katso hankinta-asiakirjat.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Katso hankinta-asiakirjat.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Katso hankinta-asiakirjat.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Nopeutettu rajoitettu menettely

IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tässä osallistumispyynnössä ei rajata tarjousvaiheeseen hyväksyttävien ehdokkaiden vähimmäis- tai enimmäismäärää, vaan kaikki ne ehdokkaat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä asetetut ehdokkaiden soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja jotka ovat jättäneet osallistumispyynnön mukaisen osallistumishakemuksen, hyväksytään tarjoajiksi. Ks. tarjouspyynnön kohta Muut tiedot - Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot.

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

POL-2019-1302

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin

Kyllä

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 2018/S 189-426344

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.1.2019 klo 10.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI), englanti (EN)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1 Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

VI.3 Lisätietoja

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3 Yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot ovat saatavissa
Virallinen nimi Keskusrikospoliisi
Kansallinen henkilötunnus 0245434-8
Postiosoite PL 285
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Internet-osoite https://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
11.1.2019
«« Takaisin