«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki : Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen liikuntalomapaikka

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000713
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-016689
Tarjoukset 11.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=215618&tpk=50fbcad3-b942-486c-8102-6f4d8561247f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:oskari.kivinen@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:oskari.kivinen@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=215618&tpk=50fbcad3-b942-486c-8102-6f4d8561247f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen liikuntalomapaikka
Viitenumero:
H004-19 / HEL 2019-000253
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Merkkipäivälahjoja myönnetään Helsingin kaupungilla seuraavissa tilanteissa: Helsingin kaupungin palvelussuhde 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta, syntymäpäivät 50 ja 60 vuotta sekä toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahja voi olla rahalahja, eettinen lahja, lahjaloma (ei 5 vuoden palvelussuhteesta kaupungilla) tai palkallinen vapaa. Lahjaloma sisältää yhden palkallisen vapaapäivän. Samat merkkipäivälahjat myönnetään koko Helsingin kaupungin henkilökunnalle kriteerien täyttyessä. Helsingin kaupungilla on lahjalomavaihtona kylpylä tai urheilukeskus. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kilpailuttaa lahjalomavaihtoehdoista Urheilukeskus. Hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna "ranskalaisena urakkana", jossa kattohinta on määritelty etukäteen. Yhden (1) lahjalomapaketin arvo on 280 euroa. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, Soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Merkkipäivälahjoja myönnetään Helsingin kaupungilla seuraavissa tilanteissa: Helsingin kaupungin palvelussuhde 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta, syntymäpäivät 50 ja 60 vuotta sekä toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahja voi olla rahalahja, eettinen lahja, lahjaloma (ei 5 vuoden palvelussuhteesta kaupungilla) tai palkallinen vapaa. Lahjaloma sisältää yhden palkallisen vapaapäivän. Samat merkkipäivälahjat myönnetään koko Helsingin kaupungin henkilökunnalle kriteerien täyttyessä. Helsingin kaupungilla on lahjalomavaihtona kylpylä tai urheilukeskus. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kilpailuttaa lahjalomavaihtoehdoista Urheilukeskus. Hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna "ranskalaisena urakkana", jossa kattohinta on määritelty etukäteen. Yhden (1) lahjalomapaketin arvo on 280 euroa. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 250 000 euroa. Arvo riippuu kuitenkin täysin siitä, minkä vaihtoehdon lahjansaaja valitsee neljästä eri merkkipäivälahjavaihtoehdosta. Hankintayksikkö ei sitoudu mihinkään hankintamäärään. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, Soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.3.2019 - 15.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Esitetty sopimuksen alkamispäivämäärä on arvio. Sopimuskausi alkaa osapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja kestää määräaikaisena 15.1.2021 saakka. Hankintaa voidaan jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 16.1.2021 – 15.1.2023. Optiokauden käyttöönotosta Tilaaja päättää erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 1

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.2.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2019
«« Takaisin