«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Endoskopialaitteistojen hankinta

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000709
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-015956
Tarjoukset 18.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=213242&tpk=b318dd6b-5921-4d25-88cf-6cf192ca6d1f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215978-7
Postiosoite:Keskussairaalantie 19
Postinumero:40620
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tarjous@ksshp.fi
NUTS-koodi:Keski-Suomi (FI193)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ksshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ksshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=213242&tpk=b318dd6b-5921-4d25-88cf-6cf192ca6d1f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Endoskopialaitteistojen hankinta
Viitenumero:
48/2018/US
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Endoskopia- ja tähystyskirurgialaitteet. (33168000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjoustanne tässä hankintailmoituksessa kuvatuista leikkausendoskopialaitteistoista. Laitteistot sijoitetaan uuteen sairaala Novaan, jonka käyttöönotto on vuoden 2020 loppupuolella. Pääosa toimituksista ajoittuu siis vuoteen 2020, mutta nykyisen toiminnan ylläpitämiseksi ja koulutuksellisista syistä voidaan osa laitteistoista ottaa käyttöön jo nykyisessä sairaalassa kuluvan vuoden 2019 aikana.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Keski-Suomi (FI193)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on yhtenäinen laitekanta, joka on mahdollisimman monikäyttöinen ja muuntojoustava. Leikkaustoiminta tulee keskittymään nykyisten kolmen yksikön sijasta yhteen yksikköön, jolloin tarvittavaa laitemäärää on tarkasteltu samanaikaisen toiminnan näkökulmasta. Leikkausosastolla tulee olemaan 24 leikkaussalia, joiden leikkauspään kattokeskukset varustetaan nostoadapterilla ja hissillä. Jokaiseen kattokeskukseen voidaan siten liittää tarvittaessa laitevaunu. Vastaava kattokeskusrakenne on toimenpideyksikön kuudessa fiberoskopiaa ja urologian skopiatoimintaa tekevässä salissa. Av -järjestelmäliityntöinä kattokeskuksissa on pelkästään Neutric optical conQuad (4K valmius) kuituliittimet ja kuvalähteet liitetään av-järjestelmään laitekohtaisen kuitumuuntimen avulla (enkooderi). Hankittavien uusien kuvalähteiden mukana tulee toimittajan hankkia laitteeseen sopiva kuituenkooderi sairaala NOVA:n av-järjestelmätoimittajalta läpilaskutusmallilla, eivätkä ne kuulu tämän tarjouspyynnön laajuuteen. Av-toimittaja vastaa järjestelmäänsä liitetyistä kuvansiirtoon tarvittavista aktiivilaitteista ja niiden keskinäisestä sopivuudesta ympäristöön sekä siitä, että kuvalähteen kuva välitetään muuttumattomana av-järjestelmän läpi. Kuitu-enkoodereissa on kuvan- ja äänisignaalin välitys. Endoskopialaitetoimittaja vastaa siitä, että toimitettujen lääkintälaitteiden kuva välittyy enkooderin kautta virheettä ja tallennustriggaus toimii moitteetta sairaalaan valitussa kuvanvälitysympäristössä. Hankittavien leikkausendoskopialaitteistojen alustavat määrät on esitetty hankinnan kohteen kriteerit- taulukossa. Toimittajia valitaan yksi.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö ei sitoudu määräarvioon. Hankittavien laitteistojen määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä tarjouspyynnössä on esitetty.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.2.2019 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2019
«« Takaisin