«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : ARA-asuinkerrostalokohteen LVIA-suunnittelu

11.01.2019 10:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000703

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon Asunnot Oy
Y-tunnus 1565281-0
Yhteyshenkilö Jaana Hellinen
Postiosoite Upseerinkatu 3 B
Postinumero 02600
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358438266519
Sähköpostiosoite jaana.hellinen@espoonasunnot.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoonasunnot.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=216283&tpk=f5ae4960-e494-436a-b316-0620c5ae2484
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
ARA-asuinkerrostalokohteen LVIA-suunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
216283
Hankinnan kuvaus

YLEISTÄ: Kohde on Espoon Suvelassa, kortteleissa 40004 ja 40005. Alueelle tehty asemakaavamuutos sai lainvoiman 16.10.2017. Alueen vanhat asuinrakennukset (n. 15 000 k-m2) puretaan ja niiden sijaan rakennetaan uutta, kaikkiaan yhteensä 31 100 k-m2, josta 14 050 k-m2 rakennuttaa Espoon Asunnot Oy kortteliin 40004 vaiheittain. Kortteliin 40004 tulee lisäksi nuoriso- ja asumisoikeusasuntoja muiden toimijoiden rakennuttamana yhteensä 6 900 k-m2. Korttelin 40005 Espoon Asunnot luovuttaa vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, yhteensä 10 150 k-m2. HANKINNAN SISÄLTÖ: Espoon Asunnot Oy hakee kokenutta LVIA-suunnittelijaa omaan hankkeeseen ja sen ensimmäiseen vaiheeseen (12 400 k-m2). Espoon Asunnot Oy toteuttaa asuinkerrostalonsa ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) pitkäaikaisella korkotukilainalla. Kohteesta tiiviisti: • rakennusoikeus 12 400 k-m2 • asuntojen huoneistoala n. 9 920 htm2 (0,8 x 12 400 k-m2) • huoneistojen keskipinta-alatavoite 50-55 htm2 • pysäköinti pihakannen alaisena kaksikerroksisena pysäköintihallina, joka palvelee myös 2. vaiheessa rakennettavia asuinkerrostaloja • kohde on oltava totetettavissa ARA:n hyväksymään hintatasoon Tarkemmin kohteen suunnittelutavoitteet on kirjattu liitteenä olevaan hankesuunnitelmaan. Kohteen viitesuunnitelma löytyy osoitteesta https://espoo.emmi.fi/l/czKML6ZFfB5x (Suvelan Onni). Toisessa vaiheessa toteutetaan vielä 1650 k-m2, mikä EI KUULU tämän tarjouspyynnön toimeksiantoon. Tämän tarjouspyynnön toimeksiantoon EI KUULU myöskään korttelin toimijoiden yhteiskäyttöön tarkoitettu korttelitalo, joka suunnitellaan myöhemmin asemakaavan AH-1 -alueelle. Tehtävän sisältö on Asuntosuunnittelun tehtäväluettelon (RT 10-10827) mukainen (LVI ja rakennusautomaatio), alkaen luonnossuunnitteluvaiheesta ja päättyen takuuajan päättymiseen. Tehtävään sisältyy lisäksi: • suunnitteluaikataulun laadinta ja ylläpito (tarjouspyynnön aikataulutavoitteiden mukaisesti) yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa • mahdollinen urakkalaskennan jälkeinen lisäsuunnittelu ja suunnitelmien tarkentaminen, mikäli ARAn hyväksymää hintatasoa ei saavuteta urakkalaskennan mukaisilla suunnitelmilla • laadunvarmistukseen liittyvät tehtävät (Asuntotuotannon laadunvarmistus 2004) • kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät (Kuivaketju 10) • suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuminen koko suunnittelun ja rakentamisen ajan (n. joka neljäs viikko), lisäksi osallistuminen vastaanotto- ja takuutarkastuksiin sekä laadunvarmistuksen mukaisiin mallikatselmuksiin ja em. lisäksi 15 kpl työnaikaiseen valvontaan liittyviä, työmaakokousten ulkopuolisia valvontakäyntejä • loppupiirustukset toteutuneen mukaisesti • huoltokirjan ja tarkastusasiakirjan täyttämisen velvollisuuksineen LVIA-suunnittelun osalta • järjestelmävaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannusten sekä ylläpidon/toimivuuden selvittäminen/vertailu Järjestelmävaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannusten selvittäminen/vertailu koskee kohteen lämmitystä ja sähköntuottoa. Myös eri järjestelmien yhteensovittamisesta ja toimivuudesta tulee tehdä vertailua. Kohteen mahdollisia lämmönlähteitä ovat: • maalämpö ja/tai kaukolämpö • jäteveden lämpöenergian hyödyntäminen Sähköntuotossa tutkitaan aurinkosähkö. Tehtävään sisältyy lisäksi tarpeellisessa määrin osallistuminen, yhteydenpito ja suunnitelmien koordinointi ja yhteistyö samassa korttelissa sijaitsevien muiden toimijoiden kanssa sekä osallistuminen yhteisalueiden suunnitteluun ja tarvittaessa kiinteistöjen välisten sopimusten laadintaan (yhteisjärjestelysopimus). Tarjoajan tulee nimetä hankkeeseen LVIA-suunnittelusta vastaava suunnittelija, projektisuunnittelija, RAU-suunnittelija ja energiatodistuksen laatija. Vastaava suunnittelija ja projektisuunnittelija on oltava eri henkilöitä, mutta RAU-suunnittelija ja energiatodistuksen laatija voivat olla jompi kumpi edellä mainituista tai sama henkilö. Nimettyjä henkilöitä on oltava siten vähintään kaksi. Nimettyjen henkilöiden tulee toteuttaa suunnittelutyöt henkilökohtaisesti. SITOVA AIKATAULU: • Rakennussuunnittelu käynnistyy 1/2019 • Suunnitelmakatselmus (L1-vaihtoehdot) 2/2019 • Rakennuslupahakemus sisään 5/2019 • Urakkakuvat valmistuvat 8/2019 • Urakkakilpailutus 8-10/2019 • Rakentaminen alkaa 11-12/2019 • Valmistuu alkuvuodesta 2022

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
11.2.2019 - 10.2.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet sekä olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti. Tarjoajan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja rikkeettömyyden varmistamiseksi voittaneen tarjoajan on toimitettava tilaajalle soveltuvuusehtojen ja tilaajavastuulain mukaiset, ajantasaiset asiakirjat myös ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin