«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Vantaan Energia Oy : KATTILAMUURAUKSET

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000681
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-017559
Osallistumishakemukset 28.01.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=208952&tpk=28b20146-aed3-42dd-ba19-99021ce02ca4

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124461-3
Postiosoite:PL 95
Postinumero:01301
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Carita Loukiainen
Puhelin:+358 982901
Sähköpostiosoite:tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaanenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaanenergia?id=208952&tpk=28b20146-aed3-42dd-ba19-99021ce02ca4
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KATTILAMUURAUKSET
Viitenumero:
208952
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalalla ja Martinlaakson voimalaitoksella, sekä Vantaan alueella sijaitsevilla tuotantolaitoksilla tehtäviä laatoitus- ja muuraustöitä.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee Vantaan Energian Jätevoimalalla ja Martinlaakson voimalaitoksella, sekä Vantaan alueella sijaitsevilla tuotantolaitoksilla tehtäviä laatoitus- ja muuraustöitä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.4.2019 - 31.3.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa optiokaudella ajalle 1.4.2021-31.3.2024.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan toimintavarmuus ja se, että Toimittaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Ehdokkaita valitaan viisi (5), ellei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin viisi, Tilaaja valitsee tarjoajat soveltuvien ehdokkaiden joukosta perustuen referenssikohteiden osoittaman, hankinnan onnistuneen toteuttamisen vaatiman osaamisen ja kokemuksen perusteella. Referenssit tulee kuvata käyttäen referenssitaulukkoa siten, että taulukosta ilmenevät tiedot ovat vaivatta luettavissa. Kunkin referenssin osalta tulee ilmetä taulukossa vaaditut tiedot. Referenssejä tulee olla vähintään viisi, tarkemmat vaatimukset on kuvattu liitteessä "208952_HANKINTAILMOITUS_Liite_2_Referenssilomake_kattilamuuraukset_2019_2021". Kunkin hyväksyttävän referenssikohteen osalta annetaan yksi (1) piste, mikäli kyseessä on voimakattila ja kaksi (2) pistettä, mikäli kyseisessä kohteessa on asennettu Air ventilated - laattoja. Tarjoajiksi valitaan viisi (5) eniten pisteitä saanutta. Tasapistetilanteessa tarjoajiksi valitaan kaikki tasapisteissä olevat ehdokkaat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.1.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2019
«« Takaisin