«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kotkan kaupunki : Siltojen erikoistarkastukset ja korjaussuunnittelu

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000678
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-016658
Tarjoukset 14.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=211650&tpk=65026f0e-30da-44fe-a492-8fc5e889a993

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kotkan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0160225-7
Postiosoite:PL 205
Postinumero:48101
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankintapäällikkö Mervi Veini
Sähköpostiosoite:hankintasuunnittelu@kotka.fi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kotka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kotka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kotka?id=211650&tpk=65026f0e-30da-44fe-a492-8fc5e889a993
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Siltojen erikoistarkastukset ja korjaussuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen (osaan): 1. Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät. 2. Korjaussuunnittelupalvelut, työnaikaisen suunnittelun palvelut, siltojen kantavuuslaskennat, vahventamissuunnittelupalvelut ja niihin liittyvät muut selvitykset sekä muut siltasuunnitteluun liittyvät erillistehtävät. Hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) puitesopimustoimittajaa per osa-alue. Osa-alueiden puitesopimustoimittajat valitaan tarjousvertailun perusteella syntyneellä edullisuusjärjestyksellä. Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1). Hankinta on jaettu osiin. Vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sillantarkastuspalvelut. (71631450-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka (K285)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Siltojen erikoistarkastukset ja siltatarkastuksiin liittyvät erillistehtävät voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeistusten mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Korjaussuunnittelupalvelut ja muut niihin liittyvät suunnittelupalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka (K285)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Korjaussuunnittelupalvelut, työnaikaisen suunnittelun palvelut, siltojen kantavuuslaskennat, vahventamissuunnittelupalvelut ja niihin liittyvät muut selvitykset sekä muut siltasuunnitteluun liittyvät erillistehtävät voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeistusten mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi jatkaa sopimusaikaa ottamalla käyttöön kaksi yhden vuoden mittaista optiota (1+1).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:14.2.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.1.2019
«« Takaisin