«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Eurajoen kunta : Eurajoen kunnan rakennuttamis- ja valvontakonsultointi, Infrapalvelut

11.01.2019 12:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000661
Tarjoukset 8.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Eurajoen kunta
Y-tunnus 0132322-3
Yhteyshenkilö Sami Nummi
Postiosoite Kalliotie 5
Postinumero 27100
Postitoimipaikka Eurajoki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite sami.nummi@eurajoki.fi
Internet-osoite (URL) http://www.eurajoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://kilport.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Eurajoen kunnan rakennuttamis- ja valvontakonsultointi, Infrapalvelut
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Eurajoen kunnan hankekohtaisesti sovittavat maankäytön infrahankkeiden rakennuttajakonsulttipalvelut. Palveluntuottaja toimii myös vastuullisena työturvallisuuskoordinaattorina.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
100000 - 200000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Eurajoki (K051)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.4.2019 - 14.4.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisista konsulttitehtävistä vähintään kolmen vuoden ajalta.

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia (1233/2006) ja tarjoajalta edellytetään sen ehtojen täyttämistä.

Tarjoavan yrityksen luottoluokituksen tulee olla vähintään A (tyydyttävä).

Tarjoajalla tulee olla riittävä, vähintään 200 000 euron suuruinen vastuuvakuutus, jossa on myös korvausvastuu kolmansille osapuolille ja omavastuu enintään 5.000 euroa.

Palveluntuottajana rakennuttajakonsultilta edellytetään vähintään rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin pätevyyttä. Rakennuttajakonsultilla on myös oltava Tieturva 1- ja 2 -pätevyys. Palveluntuottaja toimii myös vastuullisena työturvallisuuskoordinaattorina.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen on liitettävä referenssit viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Hankintaan sovelletaan tilaajavastuulakia (1233/2006) ja tarjoajalta edellytetään sen ehtojen täyttämistä. Asian varmistamiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseen Tilaajavastuu.fi -palvelun voimassa oleva todistus tai muu vastaava todistus lisättynä vastuuvakuutuksen todistuksella mikäli vastuuvakuutuksen määrä ei ilmene todistuksesta. Todistuksesta on käytävä ilmi tilaajavastuulain (1233/2006) edellytysten täyttyminen.

Mikäli luottoluokitus ei ilmene edellä mainituista todistuksista, tarjoukseen on lisäksi liitettävä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa- luottoluokitusraportti tai muu vastaava luottolaitoksen tarjoajaa koskeva lausunto, jossa luottoluokitus on ilmoitettu.

Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarjoajan on esitettävä vakuutustodistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta, mikäli tieto vakuutuksesta ei sisälly muihin tarjousasiakirjoihin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.2.2019 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://kilport.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin