«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000660
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-017391

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Valtakatu 12 B
Postinumero:28100
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarjouspalvelu.fi/Satakunnan ELY-keskus
Puhelin:+358 295022087
Sähköpostiosoite:raili.akerstrom@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Valtion Viranomainen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa huomioidaan vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Satakunnan palvelualojen yhteishankintakoulutus - puitehankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa Koulutuskuvauksessa (Liite1). Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan kokonaisarvo on arvio. Koulutusten hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Yhteishankintojen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti työmarkkinatilanne ja työnantajien tarve a) kouluttaa uusia työntekijöitä, b) lisätä olemassa olevan henkilöstön osaamista vastaamaan uusia ammattitaitovaatimuksia c) kouluttaa irtisanottuja ja/lomautettuja henkilöitä. Satakunnan ELY-keskus varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan siitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satakunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yhteishankintakoulutusten kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Kyseessä on yrityskohtaisesti räätälöitävä koulutuspalvelu työnantajille. Koulutuksen sisältöjä eikä koulutusten kestoa ei voida määritellä etukäteen. Kukin koulutus suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä työnantajan, kouluttajan ja ELY-keskuksen kanssa. Palvelutuotteet ovat: RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus. Eniten kysytty palvelutuote Satakunnassa on RekryKoulutus. Näitä hankittiin v. 2017 lähes 200 hlölle. Satakunnassa palvelualojen yhteishankitakoulutuksia on kohdentunut viime vuosina mm. sosiaali- ja terveysaloille, kaupan ja myynnin aloille, toimistoaloille ja ravintola-aloille. Palveluntuottajia pyydetään tarjouspyynnön (kohtaan 11) ruksaamaan ne koulutusalat, joita tarjoavat. Kaikki palvelutuotteet (Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus) tulee tarjota samalla yksikköhinnalla. Koulutuksissa ei ole mahdollista suorittaa tutkintoja, eikä tutkintojen osia (Koulutusreformi 2018).

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 165-377440

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
10/P/2019
Nimi:
Satakunnan Palvelualojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
2.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:12
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:12
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Aiko Academy =y
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2659325-4
Postiosoite:Ratakatu 36
Postinumero:38210
Postitoimipaikka:SASTAMALA
Maa:Suomi
Puhelin:+358 446652215
Sähköpostiosoite:sami.pekonen@sasky.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:500000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Arvo ilman alv:tä:150000.00
Osuus:25 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Koulutuspalvelun tuottaja esimerkiksi alihankkii yrityksiltä työssäoppimisen ohjausta tai muilta palvelutuottajilta kouluttajia aiheisiin, joita ei itse hallitse.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Optiovaraus kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen allekirjoituksesta (hankintalaki 1397/2016, 41 §)

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin