«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Raaseporin kaupunki : Kiviainekset 2019-2022

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000657
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-015949
Tarjoukset 11.02.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=217518&tpk=5bb4ac4c-3606-4bc7-b6f3-81f002203fc6

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Raaseporin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131297-0
Postiosoite:PL 58
Postinumero:10611
Postitoimipaikka:Raasepori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Piia Nordström
Puhelin:+358 192893852
Sähköpostiosoite:piia.nordstrom@raasepori.fi
NUTS-koodi:Raaseporin seutu (S013)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raasepori.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/raasepori

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=217518&tpk=5bb4ac4c-3606-4bc7-b6f3-81f002203fc6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiviainekset 2019-2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiviainekset. (14212200-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Raaseporin kaupunki pyytää tarjoustanne kalliomurskeista, hiekkalaaduista ja mullasta ajalle 1.4.2019– 31.3.2022. Kiviaineksia käytetään pääsääntöisesti kaupungin omajohtoisissa rakentamis- ja kunnossapitotöissä. Osa kaupungin kohteista rakennetaan aliurakoitsijoiden toimesta, jolloin aliurakoitsija voi käyttää kohteissa omia kiviainestoimittajiaan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Raaseporin seutu (S013)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Raasepori

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjous pyydetään seuraavista kiviaineslajikkeista: # 0-8 mm # 0-12 mm # 0-16 mm # 0-32 mm # 0-55 (64) mm # 0-90 (100) mm # 3-6 mm # 8-16 mm # 0-6 mm kivituhka Hiekkalaatikkohiekka Täytehiekka Turvahiekka (Leikkialueet ym.) Yleismulta piha/puutarharakentamiseen Tarjoustanne ilman arvonlisäveroa pyydetään seuraavasti (liitteen 3 tarjouslomakkeelle): 1. Kiviaines noudetaan Hinta annetaan € /t kiviaineslajeittain, kiviaines noudettuna paikan päältä. Tarjoajan on annettava noutopaikka ja liitettävä tarjoukseen noutopaikkaa selventävä kartta. 2. Kiviaines toimitetaan työmaalle Hinta annetaan € /t kiviaineslajeittain työmaalle vyöhykejaon (liite 1) mukaisesti toimitettuna. Muihin kohteisiin, esim Bromarv, Skogby jne, kilpailutetaan kiviainekset kohdekohtaisesti erikseen. Tarjouksen antaja voi tarjota joko kohdan 1 tai 2 tai molempia. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014. Kiviainesten laadun tulee täyttää InfraRyl 2010: n mukaiset laatuvaatimukset. Tarjouspyyntöön on liitetty vuotuiset kiviainesmääräarviot. Määrät ovat suuntaa-antavia, eivätkä sido millään tavalla tilaajaa, liite 2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2019 - 31.3.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hyväksyttävien toimittajien tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Liitteeksi Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat: todistus verojen ja pakollisten eläkevakuutusmaksujen hoitamisesta tai RALA ry:n todistus. Lisäksi tarjoukseen on liitettävä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittajalla tulee olla todelliset tekniset ja taloudellisest edellytykset toteuttaa sopimusta.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kiviainesten laadun tulee täyttää InfraRyl 2010: n mukaiset laatuvaatimukset. Toimittajan on jatkuvasti seurattava kiviaineksen laatua. Kiviainekset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, on toimittajan vaihdettava. Toimittaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat laadultaan puutteellisten kiviainesten vaihtamisesta.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.2.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 1.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.2.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin