«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Ilmoitus tehdystä sopimuksesta):
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Satakunnan Raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

13.01.2019 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000653
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 011-022391

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Valtakatu 12 B
Postinumero:28100
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarjouspalvelu.fi/Satakunnan ELY-keskus
Puhelin:+358 295022087
Sähköpostiosoite:raili.akerstrom@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Valtion Viranomainen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Satakunnan Raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa huomioidaan vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Satakunnan raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus - puitehankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa Koulutuskuvauksessa (Liite1). Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan kokonaisarvo on arvio. Koulutusten hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Yhteishankintojen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti työmarkkinatilanne ja työnantajien tarve a) kouluttaa uusia työntekijöitä, b) lisätä olemassa olevan henkilöstön osaamista vastaamaan uusia ammattitaitovaatimuksia c) kouluttaa irtisanottuja ja/lomautettuja henkilöitä. Satakunnan ELY-keskus varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan siitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satakunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yhteishankintakoulutusten kysyntä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Kyseessä on yrityskohtaisesti räätälöitävä koulutuspalvelu työnantajille. Koulutuksen sisältöjä eikä kestoa ei voida määritellä etukäteen. Kukin koulutus suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä työnantajan, kouluttajan ja ELY-keskuksen kanssa. Palvelutuotteet ovat: RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus. Eniten kysytty palvelutuote Satakunnassa on RekryKoulutus. Näitä hankittiin v. 2017 lähes 200 hlölle. Satakunnassa raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutuksia on kohdentunut mm. satamalogistiikkaan, nosturi- ja maanrakennusaloille. Palveluntuottajia pyydetään tarjouspyynnön (kohtaan 11) ruksaamaan ne koulutusalat, joita tarjoavat. Kaikki palvelutuotteet (Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus) tulee tarjota samalla yksikköhinnalla. Koulutuksissa ei ole mahdollista suorittaa tutkintoja, eikä tutkintojen osia (Koulutusreformi 2018)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 158-363152

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
01/RT/2019
Nimi:
Satakunnan Raskaan tekniikan alojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
2.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:22450184
Postiosoite:Satamakatu 19
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:RAUMA
Maa:Suomi
Puhelin:+358 444557957
Sähköpostiosoite:kari.toivonen@winnova.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1500000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Arvo ilman alv:tä:180000.00
Osuus:20 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Koulutuspalveluntuottajat alihankkivat esimerkiksi työssäoppimisen ohjausta ja koulutussisisältöjä joihin heillä ei ole tarvittavaa osaamista. Myös koulutuksissa tarvittavaa erityiskalustoa, kuten satamanostureja voidaan esim vuokrata toiselta toimijalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Optiovaraus kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen allekirjoituksesta (hankintalaki 1397/2016, 41 §).

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin