«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Lahden kaupunki / Lahden Tilakeskus : Kirkkokatu 16:n uudisrakennuksen toteutus- ja palveluhanke (Paavolan kampus)

14.01.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000647
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-017843

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lahden kaupunki / Lahden Tilakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0149669-3
Postiosoite:Aleksanterinkatu 24 A
Postinumero:15140
Postitoimipaikka:LAHTI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:projektipäällikkö Simo Lahtela
Puhelin:+358 444163850
Sähköpostiosoite:tilakeskus@lahti.fi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lahti.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirkkokatu 16:n uudisrakennuksen toteutus- ja palveluhanke (Paavolan kampus)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse Kirkkokatu 16:n (Aikuiskoulutuskeskus) uudisrakennuksen toteuttamisesta Lahteen Paavolan kampukselle. Rakennukseen sijoitetaan kampusaluetta palvelevat liikunta- ja väestönsuojatilat sekä viereistä koulua palvelevat keittiö ja ruokailutilat. Rakennuksen arvioitu laajuus on noin 3.500-4.300 brm2.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan rakennus ja vuokrataan se pääosin kaupungin käyttöön myöhemmin määriteltäväksi jaksoksi (alustavasti 20 vuotta). Hankkeeseen sisältyvät myös keittiö-, ruokailu- ja liikuntatilojen operointipalvelut.

Kaupunki on ensisijaisesti kiinnostunut toteuttamaan hankkeen niin, että rakennustöiden toteuttaja, rakennuksen tuleva omistaja (esim. kiinteistösijoittaja) ja operointipalvelujen tuottaja kilpailutetaan samalla kertaa. Mallin yksityiskohdat ovat vielä avoimet. Tässä ennakkoilmoituksessa viittauksella hankkeen toteuttajaan tarkoitetaan rakennustöiden toteuttajaa, rakennuksen omistajaa ja operointipalvelujen tuottajaa yhteisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta). (44000000-0)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
Ruokala- ja ateriapalvelut. (55500000-5)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Lahti (K398)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudisrakennus rakennetaan Lahteen Paavolan kaupunginosaan osoitteesssa Kirkkokatu 16 sijaitsevan rakennuksen yhteyteen omalle tontilleen.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeen toteuttaja vastaa vuokrajaksolla rakennuksen ylläpidosta ja käytettävyydestä. Ylläpitopalvelut sisältävät todennäköisesti siivouksen, kiinteistönhoidon ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset. Toteuttaja vastaa lisäksi operointipalveluista liikuntatiloissa (esim. ilta- ja viikonloppukäyttöön liittyvät ajanvaraus- ja muut palvelut) sekä keittiö- ja ruokailutiloissa (ruokapalvelut ja niistä vastaava henkilökunta). Palvelujen täsmällinen sisältö määritellään varsinaisessa hankinnassa. Rakennuksen rakentamisalue on tarkoitus erottaa omaksi tontikseen, jonka hankkeen toteuttaja vuokraa kaupungilta.

Kaupunki sitoutuu liikuntatilojen päiväkäytön vuokraamiseen sekä ruokapalveluiden ostamiseen yläkoulun ja englanninkielisten luokkien ruokapalveluiden tarpeisiin.

Rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna 2021. Aikataulua tarkennetaan kilpailutuksessa. Paavolan kampushankkeeseen liittyvä kaavamuutos hyväksytään todennäköisesti kevään 2019 kuluessa.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
22.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankkeen kilpailutus on tarkoitus käynnistää kilpailullisella neuvottelumenettelyllä kevättalvella 2019 ja saattaa päätökseen vuoden 2019 kuluessa. Neuvotteluvaiheessa neuvotellaan muun muassa hankkeen toteutustavasta ja suunnittelusta sekä sopimusehdoista. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen hinta-laatusuhteen perusteella.

Lahden kaupunki järjestää kaikille Kirkkokatu 16:n uudisrakennuksen toteutus- ja palveluhankkeesta kiinnostuneille potentiaalisille tarjoajille tarkoitetun yhteisen esittely- ja keskustelutilaisuuden keskiviikkona 30.1.2019 klo 9-11 Lahden Tilakeskuksen kokoushuoneessa (Aleksanterinkatu 24 A, 4. kerros).

Esittely- ja keskustelutilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen tilakeskus@lahti.fi perjantaina 25.1.2019 klo 12.00 mennessä. Kiinnostuneet voivat halutessaan samalla esittää sähköpostitse kysymyksiä, joita toivovat esittely- ja keskustelutilaisuudessa käsiteltävän.

Kiinnostuneilla on myös mahdollisuus varata kahdenkeskinen keskusteluaika kaupungin edustajien kanssa ennen hankinnan käynnistämistä. Tästä annetaan lisätietoja esittely- ja keskustelutilaisuudessa. Mikäli joku hankkeesta kiinnostunut ei pääse paikalle esittely- ja keskustelutilaisuuteen, mutta toivoo osallistumista kahdenkeskiseen keskusteluun kaupungin kanssa, niin tästä on mahdollista ilmoittaa sähköpostitse edellä mainittuun osoitteeseen.

Kiinnostuneiden on myös mahdollista pyytää sähköpostitse edellä mainitusta osoitteesta käyttöönsä Kirkkokatu 16:n uudisrakennuksen alustava ja ei-sitova hankesuunnitelma. Suunnitelma perustuu nyt suunnitellusta hankkeesta poikkeaviin taustaoletuksiin ja on tarkoitettu lähinnä antamaan taustatietoja kampusalueesta ja rakennuksen käyttötarkoituksesta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.1.2019
«« Takaisin