«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ylöjärven kaupunki : Pienkuormaaja Ylöjärven kaupunki

11.01.2019 09:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000633
Tarjoukset 6.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Ylöjärven kaupunki /
Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut
Jari Koskinen
Pinsiönkankaantie 51
39160
Julkujärvi
Puh. +358356530000

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ylöjärven kaupunki
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniset palvelut
Yhteyshenkilö Jari Koskinen
Postiosoite Pinsiönkankaantie 51
Postinumero 39160
Postitoimipaikka Julkujärvi
Maa Suomi
Puhelin +358356530000
Sähköpostiosoite tekninen.info@ylojarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pienkuormaaja Ylöjärven kaupunki
Hankinnan kuvaus

Ylöjärven kaupunki pyytää tarjousta yhdestä pienkuormaajasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennuskoneet ja -laitteet. (43300000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ylöjärvi (K980)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
6.2.2019 - 6.7.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 30.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen

tekninen.info@ylojarvi.fi,

sähköpostin otsikoksi tulee laittaa

"Lisätietopyyntö / Pienkuormaaja Ylöjärven kaupungille". Kaikki vastaukset kysymyksineen

julkaistaan Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla

osoitteessa : http ://www.ylojarvi.fi/tarjouspyynnot

viimeistään 1.2.2019 ja ne ovat näkyvillä aina tarjousten viimeiseen jättöaikaan asti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.2.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa ja tarjoajaa sitovina vähintään viisi (5) kuukautta tarjousten viimeisestä sisäänjättöajasta lukien.

Lisätietoja

Mahdolliset tarjousten laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 30.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen

tekninen.info@ylojarvi.fi,

sähköpostin otsikoksi tulee laittaa

"Lisätietopyyntö / Pienkuormaaja Ylöjärven kaupungille". Kaikki vastaukset kysymyksineen

julkaistaan Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla

osoitteessa : http://www.ylojarvi.fi/tarjouspyynnot

viimeistään 1.2.2019 ja ne ovat näkyvillä aina tarjousten viimeiseen jättöaikaan asti.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyynto_pienkuormaaja.pdf

Tarjouspyynto_pienkuormaajaLiite1ja2.pdf

jyse2014_tavarat.pdf

Pienkuormaaja_090119_Liite 1.xlsx

Pienkuormaaja_090119_Liite 2.xlsx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin