«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri : Välityspalvelu henkilökuljetuksiin

11.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000629
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 009-016647
Tarjoukset 07.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=213977&tpk=783fa82f-0913-4a17-804d-8ddfd2460df4

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725937-3
Postiosoite:Valto Käkelän katu 3
Postinumero:53130
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Puhelin:+358 406511225
Sähköpostiosoite:eksote.hankinnat@eksote.fi
NUTS-koodi:Etelä-Karjala (FI1C5)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eksote.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/eksote

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=213977&tpk=783fa82f-0913-4a17-804d-8ddfd2460df4
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Välityspalvelu henkilökuljetuksiin
Viitenumero:
A3 / 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) hakee Palveluntuottajaa, joka tuottaa kiireettömien henkilökuljetusten välityspalvelun. Välityspalvelussa Palveluntuottaja välittää Eksoten ja sen asiakkaiden tilaamat kuljetukset kuljetuspalvelutuottajille. Hankinnan tarkoituksena on turvata lakisääteiset, kohtuulliset kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät voi käyttää yleisiä joukkoliikennevälineitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Karjala (FI1C5)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuljetukset tilataan Palveluntuottajalta. Palveluntuottaja vastaanottaa ja välittää tilaukset kuljetuspalvelutuottajille, yhdistelee matkoja, järjestää ja valvoo kuljetuksia, maksaa korvaukset kuljetuspalvelutuottajille, hoitaa yhdessä Eksoten kanssa reklamaatioita ja raportoi Eksotelle sekä hoitaa matkustusoikeuden hallintaa. Välityspalvelut tuotetaan Palveluntuottajan tiloissa ja Palveluntuottaja vastaa kaikista laitteista, tarvikkeista, ohjelmistoista, ohjelmistolisensseistä ja muista työvälineistä, joita tarvitaan tämän hankinnan kohteen palvelun tuottamiseen sekä riittävästä määrästä henkilöstöstä, jotka tarvitaan palvelun tuottamisessa. Välityspalvelua tuotetaan vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kuljetuspalvelua järjestetään: • Kuljetustyyppi A: Vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaiset kuljetukset - kuljetuksia arviolta 150 000 - 200 000 kpl vuodessa • Kuljetustyyppi B: Eksoten henkilöstön tilaamat yksittäiset henkilö- tai tavarakuljetukset: yksittäiset kuljetukset Eksoten eri yksiköiden välillä, yksittäiset ryhmäkuljetukset (esim. virkistyspäivä asiakkaille), yksittäiset kuljetukset Eksoten yksiköstä toiseen laitokseen (esim. Ekks-HUS) tai takaisin ja muut yksittäiset henkilöstön tilaamat asiakaskuljetukset ja tavarakuljetukset - kuljetuksia arviolta 6500 kpl vuodessa • Kuljetustyyppi C: Säännöllisesti toistuvat kuljetukset: vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon kuljetukset, Ikääntyneiden saunakuljetukset, vammaisten ja ikääntyneiden päivä- ja työtoimintakuljetukset ja muut säännöllisesti toistuvat kuljetukset sädehoito, dialyysi, opiskelukuljetuksia erityisoppilaitoksiin jne. - kuljetuksia arviolta 36 000 kpl vuodessa Tarvittava palvelu on kuvattu liitteessä 1A palvelukuvaus (välityspalvelu) ja 1B palvelvukuvaus (kuljetuspalvelutuottajat) ja muissa hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso palvelukuvaus liitteet 1A ja 1B sekä sopimusluonnos.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445527
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.4.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.2.2019 12:30
Paikka: Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta. Avaus tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin