«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Finnvera Oyj : Tilintarkastuspalvelut

10.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000607
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 008-014437
Tarjoukset 15.02.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=217420&tpk=4e47cf16-0090-40b5-96d4-7c80df7f7430

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Finnvera Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1484332-4
Postiosoite:Porkkalankatu 1
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 2946011
Sähköpostiosoite:hankinnat@finnvera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finnvera.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=217420&tpk=4e47cf16-0090-40b5-96d4-7c80df7f7430
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkinen palvelutehtävä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tilintarkastuspalvelut
Viitenumero:
H2019001
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tilintarkastuspalvelut. (79212100-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Finnvera Oyj:n (emoyhtiö) ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä valtiontakuurahaston tilintarkastuspalvelu. Finnvera Oyj:n konserniin kuuluvat yhtiöt on yksilöity liitteessä 1. Tarjouskilpailun perusteella Finnvera Oyj:n kevään 2019 yhtiökokouksessa vahvistetaan Finnvera Oyj:n tilintarkastusyhteisö. Valtiontakuurahaston tilintarkastajien valinnan vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriö (laki valtiontakuurahastosta 444/1998, 10 §).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjousta pyydetään Finnvera Oyj:n ja Finnvera-konserniin kuuluvien muiden yhtiöiden sekä valtiontakuurahaston tilintarkastustyön suorittamisesta. Tarjoajat voivat tehdä yhteisen tarjouksen koskien sekä Finnvera Oyj:n että valtiontakuurahaston tilintarkastuspalveluita, mutta Finnvera-konsernille ja valtiontakuurahastolle tulee tarjouksessa esittää eri päävastuulliset tilintarkastajat. Valittavan tilintarkastusyhteisön tehtävänä on lisäksi avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä lain valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/98) 6 § 3 momentissa tarkoitetun Finnvera Oyj:n valvonnan toteuttamisessa. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa liitteissä: • Hankintayksikön ja hankinnan kohteen yleiskuvaus (Liite 1), • Tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset (liite 2) tarjouslomake, palautetaan tarjouksen liitteenä, • Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset (Liite 3) tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä), • Sopimus (Liite 5A) ja • Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (Liite 5B JYSE 2014 Palvelut)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu50
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Perussopimuskauden jälkeen Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle halustaan käyttää option kolmannen vuoden loppuun mennessä sekä Tilaaja ja Toimittaja sopivat yhdessä optiovuosien käyttöönotosta. Lisäksi Tilaaja varaa option käyttää Toimittajan tilintarkastustoimintaan läheisesti liittyviä asiantuntijapalveluita.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi Finnvera Oyj ja valtiontakuurahasto varaavat option hankkia tarjoajan palveluvalikoimaan kuuluvia tilintarkastustoimintaan läheisesti liittyviä asiantuntijapalveluita tapauskohtaisesti hankintasopimuksen ehdoin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.2.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.6.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.2.2019 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin