«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
KuntaPro Oy : Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut

10.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000597
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 008-014275

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KuntaPro Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2332823-6
Postiosoite:Arvi Kariston katu 1 b
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Niemistö
Puhelin:+358 505954811
Sähköpostiosoite:tero.niemisto@kuntapro.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://kuntapro.fi/palvelut/ulkoistuspalvelut/hankinta-ja-kilpailutus/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset terveyspalvelut. (85140000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyytää tällä tietopyynnöllä erilaisia henkilö- ja hoitajakutsuratkaisujen ja/tai järjestelmien tarjoajia toimittamaan KuntaPro Oy:n hankintayksikölle lyhyen esittelyn yrityksestä, sen toiminnasta sekä tarjoamista ratkaisuistaan / palveluistaan julkisille tai yksityisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Tarjoajan tulee toimittaa esittelynsä kirjallisesti sähköpostilla, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint tms.) tai Adobe PDF -muotoisena KuntaPro Oy:n hankintayksikölle: tero.niemisto@kuntapro.fi Huom! Hankintayksiköllä on käytössä Microsoft Windows -käyttöliittymä, joten Apple Mac -käyttäjien laatimat PDF-tiedostot eivät välttämättä avaudu tai näy oikein Windowsilla avattuna. Tarjoajan tulee varmistaa itse esittelynsä dokumentaation oikeellisuus. Esityksien perusteella KuntaPro Oy:n hankintayksikkö mahdollisesti kutsuu tarjoajan tarkempaan tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelu järjestetään Hämeenlinnassa eikä siitä makseta tarjoajille korvausta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut. (85100000-0)
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Julkiset terveyspalvelut. (85323000-9)
Potilasvalvontajärjestelmä. (33195000-3)
Kaukomittausvalvontajärjestelmä. (32441100-7)
Hälytysjärjestelmän valvonta. (79711000-1)
Hälytysjärjestelmien ja antennien asennustyöt. (45312000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kanta-Häme

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietopyynnön kohteena ovat erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilö- ja hoitajakutsuratkaisut, mm. avoimeen ja tuettuun palveluasumiseen, sairaalan vuodeosastolle, terveydenhuollon eri osa-alueille kuten esim. ensiapuun, poliklinikalle sekä laboratorioon. Hoitajakutsuratkaisujen lisäksi hankinnassa halutaan huomioida laitoshoidossa tai kodinomaisessa hoidossa olevan henkilön turvallisuus mm. poistumishälytyksillä ja mahdollisella GPS- tms. seurannalla. Hankintayksikkö toivoo tietopyynnöllä yhteydenottoja tarjoajilta, joilla on kyvykkyys toimittaa liikkuvalle hoito- ja hoivahenkilöstölle, vuodeosastoille sekä asiakas- ja potilaskäyttöön tarkoitettuja luotettavia henkilökutsuratkaisuja. Hoitajakutsuratkaisua voidaan laajentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallinnalla, jolloin ratkaisun/järjestelmän tulee välittää monipuolista tietoa keskitetysti (esim. potilaan, laboratorion, hoitajien, lääkehuollon, vartijoiden, lääkintä- ja potilasvalvontalaitteiden yms. välillä).

II.2.14) Lisätiedot:

Lisätietoja tietopyyntöön liittyen antaa KuntaPro Oy:n hankintayksikkö. Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: tero.niemisto@kuntapro.fi

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoajan tulee huomioida, että kirjallista materiaalia hankintayksikölle sähköpostilla lähettäessä, viestin koko saa olla enintään 20 megatavua. Tarvittaessa tarjoaja voi lähettää materiaalin ja viestin useammassa osassa, tai vaihtoehtoisesti toimittaa hankintayksikölle linkin, josta tarjoajan materiaalin voi ladata ilman erillistä tunnistautumista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.1.2019
«« Takaisin