«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Marttilan kunta : Maito ja maitotaloustuotteet

11.01.2019 09:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000583
Tarjoukset 1.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Marttilan kunta 0135086-2 /
Kunnanhallitus
Heini Luoma
Härkätie 773
21490
Marttila
Puh. +358447449210

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Marttilan kunta
Y-tunnus 0135086-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kunnanhallitus
Yhteyshenkilö Heini Luoma
Postiosoite Härkätie 773
Postinumero 21490
Postitoimipaikka Marttila
Maa Suomi
Puhelin +358447449210
Sähköpostiosoite heini.luoma@marttila.fi
Internet-osoite (URL) http://www.marttila.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maito ja maitotaloustuotteet
Hankinnan kuvaus

Marttilan kunta pyytää tarjousta Maito ja maitotaloustuotteet hankinnasta. Hankinnan kohteena on maito ja maitotaloustuotteiden hankinta kunnan eri toimipaikkoihin. Toimipaikat on lueteltu liitteessä 2.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
130000 - 150000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maitotaloustuotteet. (15500000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Marttila (K480)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja rekisteriin sekä arvonlisälain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin.

2. Kaupparekisteriote

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

5. Selvitys työhön sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista.

6. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelystä on tarkempia tietoja tarjouspyynnössä ja liitteissä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu hankintasopimus, kuitenkin vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö_Marttilan kunta.pdf

Liite 1 Tarjouslomake.xlsx

Liite 2 Luettelo toimipaikoista.pdf

Liite 3_Sopimusmalli.pdf

Liite 4_Laadun arviointikriteerit.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin