«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kosken TL kunta : Maito ja maitotaloustuotteet

11.01.2019 09:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000536
Tarjoukset 1.2.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kosken TL kunta 0213007-9 /
Kosken Tl kunta, ravinto- ja puhdistuspalvelu
Kirsi Jokela
Härkätie 5
31500
KOSKI TL
Puh. +358447441125

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kosken TL kunta
Y-tunnus 0213007-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kosken Tl kunta, ravinto- ja puhdistuspalvelu
Yhteyshenkilö Kirsi Jokela
Postiosoite Härkätie 5
Postinumero 31500
Postitoimipaikka KOSKI TL
Maa Suomi
Puhelin +358447441125
Sähköpostiosoite kirsi.jokela@koski.fi
Internet-osoite (URL) www.koski.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Maito ja maitotaloustuotteet
Hankinnan kuvaus

Kosken Tl kunta pyytää tarjousta maito ja maitotaloustuotteet hankinnasta. Hankinnan kohteena on maito ja maitotaloudstuotteiden hankinta kunnan eri toimipaikkoihin. Toimipaikat lueteltu liitteessä 2.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
150000 - 180000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maitotaloustuotteet. (15500000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Koski Tl (K284)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja rekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin.

2. Kaupparekisteriote

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

5. Selvitys työhön sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista

6. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelystä on tarkempia tietoja tarjouspyynnössä ja liitteissä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin vähintään 3 kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö.pdf

Tarjouslomake.xlsx

jakelupisteet liite 2.pdf

Liite 3_Hankintasopimusluonnos.pdf

Laadun arviointi liite 4.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin