«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Turun kaupunki : Kosteusmittaukset, sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020

10.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000533
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 008-014997

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Mäntynen
Puhelin:+358 449075894
Sähköpostiosoite:kirsi.mantynen@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kosteusmittaukset, sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja kuntoarviot 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020
Viitenumero:
14925-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri toimialojen kosteusmittauksista, sisäilmateknisistä kuntotutkimuksista ja kuntoarvoistoista ajalle 1.3.2019 (tavoite) - 28.2.2020. Hankinta on jaettu kolmeen (3) ryhmään: Ryhmä 1 Kosteusmittaukset Ryhmä 2 Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot Ryhmä 3 Kuntoarviot Kaikissa ryhmissä tehdään puitesopimus yhden (1) Palveluntuottajan kanssa, jolle valitaan kaksi (2) varapalveluntuottajaa. Varapalveluntuottajia tullaa käyttämään edullisuusjärjesteyksessä, mikäli valitun Palveluntuottajan toimituskyky ei riitä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.1.2019

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.2.4
Osa nro: Ryhmä 2
Muutettava kohta: Kuvaus hankinnasta

Oikaistava tieto:

Tutkimukset suoritetaan Asumisterveysasetuksen STM 545/2015 ja sen soveltamisohjeen sekä Ympäristöoppaan 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Mikäli ohjeistuksiin tai oppaaseen tulee päivityksiä, tutkimukset suoritetaan sen mukaan. Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot tekee Palveluntuottajan nimeämä vastuullinen tutkija / projektinvetäjä, jolla on voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti ja vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta rakennusten sisäilmaan ja kuntoon sekä terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Näytteiden ottojen avustavalla työntekijällä ei tarvitse olla em. sertifikaattia. Vastuullisen tutkijan / projektinvetäjän tulee tutustua kohteeseen paikan päällä, kerätä käyttäjiltä lähtötiedot (käyttäjäkysely) mahdollisista ongelmien esiintymispaikoista sekä tutustua rakennuksen suunnitteluasiakirjoihin (pohjapiirustus, rakennus- ja rakennepiirustukset sekä LVI-suunnitelmat) Tilaajan osoittamassa paikassa. Tämän kartoituksen perusteella arvioidaan kohteen riskitekijät /-rakenteet ja laaditaan kuntotutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten. Kuntotutkimussuunnitelma on aina hyväksytettävä Tilaajalla. Palveluntuottajan tulee tiedottaa kohteen käyttäjää tutkimukseen liittyvistä kohdekäynneistä ja toimenpiteistä ennen kohteeseen menoa. Aikataulusta tulee tiedottaa aina myös Tilaajaa. Palveluntuottajan tulee laatia aina kirjallinen raportti kohteesta saatavilla olevien esitietojen ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (tutkimussuunnitelma). Lisäksi tähän raporttiin on sisällytettävä ongelmien todennäköinen syy ja laajuus sekä näytteenottosuunnitelma aikatauluineen. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen tehtävässä raportissa on oltava yhteenveto / tiivistelmä ja tarvittaessa johtopäätökset tutkimustuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia tai tutkimustuloksia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina Tilaajan omaisuutta. Tilaaja pidättää oikeuden tilata näytteet tarvittaessa erikseen Tilaajan päätöksellä. Näytteet otetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 545/2015 "asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista" mukaisesti ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti (Valvira). Otettavia näytteitä ovat: - Rakennusmateriaalinäyte / laimennossarja - Rakennusmateriaalinäyte, suoraviljely - Rakennusmateriaalinäyte, pesäkkeiden laskeminen ja tunnistus - Ilmanäyte, mikrobit - Pintasivelynäyte, mikrobit - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmasta - VOC pintaemissio (FLEC-pintaemissiomittaus) - VOC- emissiot materiaalista (bulk-näyte) - Formaldehydi - Hiilimonoksidi - Mineraalikuitunäyte (teippinäyte 14 vrk laskeuma) - Pyyhintäpölynäyte, pölyn koostumus (SEM) Näytteiden analysointi tulee suorittaa Tilaajan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa, jolla tulee olla voimassa olevat FINASin akkreditoidut pätevyysalueet. Palveluntuottajan käyttämä tutkimuslaitos on nimettävä tarjouksessa.

Oikaisu:

Tutkimukset suoritetaan Asumisterveysasetuksen STM 545/2015 ja sen soveltamisohjeen sekä Ympäristöoppaan 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus mukaisesti. Mikäli ohjeistuksiin tai oppaaseen tulee päivityksiä, tutkimukset suoritetaan sen mukaan. Sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja näytteiden otot tekee Palveluntuottajan nimeämä vastuullinen tutkija / projektinvetäjä, jolla on voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti ja vähintään kolme (3) vuotta työkokemusta rakennusten sisäilmaan ja kuntoon sekä terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Näytteiden ottojen avustavalla työntekijällä ei tarvitse olla em. sertifikaattia. Vastuullisen tutkijan / projektinvetäjän tulee tutustua kohteeseen paikan päällä, kerätä käyttäjiltä lähtötiedot (käyttäjäkysely) mahdollisista ongelmien esiintymispaikoista sekä tutustua rakennuksen suunnitteluasiakirjoihin (pohjapiirustus, rakennus- ja rakennepiirustukset sekä LVI-suunnitelmat) Tilaajan osoittamassa paikassa. Tämän kartoituksen perusteella arvioidaan kohteen riskitekijät /-rakenteet ja laaditaan kuntotutkimussuunnitelma jatkotutkimuksia varten. Kuntotutkimussuunnitelma on aina hyväksytettävä Tilaajalla. Palveluntuottajan tulee tiedottaa kohteen käyttäjää tutkimukseen liittyvistä kohdekäynneistä ja toimenpiteistä ennen kohteeseen menoa. Aikataulusta tulee tiedottaa aina myös Tilaajaa. Palveluntuottajan tulee laatia aina kirjallinen raportti kohteesta saatavilla olevien esitietojen ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella (tutkimussuunnitelma). Lisäksi tähän raporttiin on sisällytettävä ongelmien todennäköinen syy ja laajuus sekä näytteenottosuunnitelma aikatauluineen. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina tilaajan omaisuutta. Näytteiden tulosten valmistumisen jälkeen tehtävässä raportissa on oltava yhteenveto / tiivistelmä ja tarvittaessa johtopäätökset tutkimustuloksista sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. Raportti on aina hyväksytettävä tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta jakaa raporttia tai tutkimustuloksia muille kuin tilaajalle. Raportti on aina Tilaajan omaisuutta. Tilaaja pidättää oikeuden tilata näytteet tarvittaessa erikseen Tilaajan päätöksellä. Näytteet otetaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen STM 545/2015 "asunnon ja muun oleskelutilan terveydellistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista" mukaisesti ja niiden soveltamisohjeiden mukaisesti (Valvira). Otettavia näytteitä ovat: - Rakennusmateriaalinäyte / laimennossarja - Rakennusmateriaalinäyte, suoraviljely - Rakennusmateriaalinäyte, pesäkkeiden laskeminen ja tunnistus - Ilmanäyte, mikrobit - Pintasivelynäyte, mikrobit - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmasta - VOC pintaemissio (FLEC-pintaemissiomittaus) - VOC- emissiot materiaalista (bulk-näyte) - Formaldehydi - Hiilimonoksidi - Mineraalikuitunäyte (teippinäyte 14 vrk laskeuma) - Pyyhintäpölynäyte, pölyn koostumus (SEM) Näytteiden analysointi tulee suorittaa Tilaajan hyväksymässä tutkimuslaitoksessa, jolla tulee olla voimassa olevat FINASin akkreditoidut pätevyysalueet. Palveluntuottajan käyttämä tutkimuslaitos on nimettävä tarjouksessa. Lisäys 9.1.2019: Tilaaja huolehtii materiaalinäytteiden ottojen rakenneavauksista aiheutuvien reikien paikkaamisesta,

«« Takaisin