«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ohjeellinen kausi-ilmoitus, erityisalat (Ohjeellinen kausi-ilmoitus):
Väylävirasto : Kunnossapitoalue 1: Radan kunnossapito; palveluallianssi

09.01.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000532
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 007-013000

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
Tämä ilmoitus on pelkkä ohjeellinen kausi-ilmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:Opastinsilta 12 A
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eero Liehu
Puhelin:+358 295343894
Sähköpostiosoite:eero.liehu@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde (ohjeellinen kausi-ilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kunnossapitoalue 1: Radan kunnossapito; palveluallianssi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautatieradan kunnossapito. (50225000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilaajan tavoitteena on käynnistää kunnossapitoaluetta 1 (Uusimaa) koskeva rautatien kunnossapitoa koskeva tarjouskilpailu keväällä 2019.

Kunnossapitoa koskeva palvelu on tarkoitus toteuttaa palveluallianssina.

Kunnossapitoalue 1 sisältää rataosat 1101-1112, kts. https://vayla.fi/documents/20473/23375/Rataverkko2018_web.pdf/afb63fc3-22cb-4a6b-a503-db3dd90b7ea1

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Radan kunnossapitoon sisältyy mm. ratojen päällysrakenteen, vaihteiden, radan varusteiden ja laitteiden sekä alus- ja pohjarakenteiden kunnossapito. Radan kunnossapitoon sisältyy myös siltojen, rumpujen sekä rautatietunneleiden kunnossapito. Rautatietunneleiden kunnossapidon osalta myös niiden teknisten järjestelmien kunnossapito sisältyy radan kunnossapitoon. Radan kunnossapitoon sisältyy myös osittain rautatiealueiden, liikennepaikkojen sekä ulkoalueiden kunnossapito.

Palveluallianssin alussa on kehitysvaihe, minkä jälkeen siirrytään kunnossapitovaiheeseen. Kunnossapitovaiheen on tarkoitus sisältää 12 kk:n mittaisia kunnossapitojaksoja.

Sopimuksen on tarkoitus olla voimassa ajalla 7.10.2019 - 31.3.2024, minkä lisäksi tilaajalla olisi optio jatkaa sopimuskautta enintään kaksi vuotta.

Samaan allianssisopimukseen on tarkoitus liittää myös rautatien turvalaitteiden kunnossapitäjäksi valittava palveluntuottaja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2019

II kohta: Kohde (ohjeellinen kausi-ilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kunnossapitoalue 1: Turvalaitteiden kunnossapito; palveluallianssi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautatieradan kunnossapito. (50225000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tilaajan tavoitteena on käynnistää kunnossapitoaluetta 1 (Uusimaa) koskeva turvalaitteiden kunnossapitoa koskeva tarjouskilpailu keväällä 2019.

Kunnossapitoa koskeva palvelu on tarkoitus toteuttaa palveluallianssina.

Kunnossapitoalue 1 sisältää rataosat 1101-1112, kts. https://vayla.fi/documents/20473/23375/Rataverkko2018_web.pdf/afb63fc3-22cb-4a6b-a503-db3dd90b7ea1

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kunnossapitoalueeseen 1 kuuluu noin 315 rata-km pääosin moniraiteista rataa ja vaihteita noin 1100 kpl.

Turvalaitteiden kunnossapitoon sisältyy rautatieturvalaitteisiin, tunneliautomaatiolaitteisiin (ja mahdollisesti myös kauko-ohjausjärjestelmiin) tarvittavat huolto-, kunnossapito-, viankorjaus-, sekä vaurioiden korjaustoimenpiteet.

Palveluallianssin alussa on kehitysvaihe, minkä jälkeen siirrytään kunnossapitovaiheeseen. Kunnossapitovaiheen on tarkoitus sisältää 12 kk:n mittaisia kunnossapitojaksoja.

Sopimuksen on tarkoitus olla voimassa ajalla 7.10.2019 - 31.3.2024, minkä lisäksi tilaajalla olisi optio jatkaa sopimuskautta enintään kaksi vuotta.

Samaan allianssisopimukseen on tarkoitus liittää myös rautatien kunnossapitäjäksi valittava palveluntuottaja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.4.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tilaaja käynnistää hankintoja koskevan markkinavuoropuhelun ja järjestää kaikille yhteisen informaatiotilaisuuden maanantaina 4.2.2019 klo 9.00-11.00 Liikennevirastossa (Opastinsilta 12 A, nh. Satama).

Lisäksi Liikennevirasto on varannut alla mainitut ajat kahdenkeskisille vuoropuheluille:

tiistai 5.2.2019 nh. Seisake, Liikennevirasto (klo 9.00-10.30, 11.00-12.30, 13.00-14.30 ja 15.00-16.30 sekä tarvittaessa vielä 4.9. klo 12.00-13.30 ja 14.00-15.30)

Ilmoittautuminen informaatiotilaisuuteen sekä kahdenkeskisiin vuoropuhelutilaisuuksiin tulee viimeistään 28.1.2019 klo 13.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen juho.laine@vison.fi.

Vuoropuhelutilaisuudet varataan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että ensimmäinen aika on 5.2. klo 9.00-10.30 ja seuraavaksi ilmoittautunut saa ajan klo 11.00-12.30 jne.

Tavoitteena on tilaajan ja palveluntuottajien vuoropuhelun käynnistäminen toteutusmallista sekä palveluntuottajien kuuleminen hankinnan suunnittelemiseksi.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.1.2019
«« Takaisin