«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kristillinen kasvatus ry : Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso: uusi koulu- ja päiväkotirakennus, vuokrahankinta

09.07.2019 09:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000481
Osallistumishakemukset 30.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kristillinen kasvatus ry
Y-tunnus 2200400-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rakennuttajatoimisto Promen Oy
Postiosoite Luokotie 4
Postinumero 90530
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Sähköpostiosoite rakennushanke@oukris.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://www.projektipankki.net/bid/openbid.aspx?ID=88869
Hankintayksikön luonne
Muu: Yksityinen kristillinen päiväkoti ja koulu

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun kristillinen koulu ja päiväkoti Verso: uusi koulu- ja päiväkotirakennus, vuokrahankinta
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen sekä siihen liittyvien tukirakennusten, -rakennelmien, piha-alueiden ja liittymien suunnittelu ja toteuttaminen sekä em. kokonaisuuden vuokraus Oulun kristillinen kasvatus ry:lle 20-30 vuoden vuokra-ajalla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kohde sijoittuu Oulun kaupungin Toppilansaaren-kaupunginosaan.

Kiinteistöön tulevat tilat kaksi ryhmäiselle päiväkodille, yhdelle esiopetusryhmälle sekä yksivuosiluokkasarjaisen peruskoulun koulutilat vuosiluokille 1-9. Yhteensä toimitiloihin sijoittuu n. 220 oppilasta, 42 päiväkotilasta ja 35 työntekijää.

Hankkeen laajuus on noin 2400 kem2.

Hankkeen toteutusmuoto on vuokrahankinta. Kohteen tulee alustavan aikataulun mukaan olla valmis ja tilaajan käytettävissä kesällä 2021.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Kilpailullinen neuvottelumenettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Osallistujan tulee täyttää taloudelliset ja rahoitukselliset sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaadittavat todistukset ja selvitykset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3-5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

6 kk tarjousten jättöpäivästä laskettuna

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin