«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
HUS-Kiinteistöt Oy : HUS Naistenklinikka, aulan muutokset

11.01.2019 09:55
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000252

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö HUS-Kiinteistöt Oy
Y-tunnus 0821653-5
Yhteyshenkilö Tomas Fagerström
Postiosoite Paciuksenkatu 21, PL301
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Puhelin +358401827914
Internet-osoite (URL) http://www.hus-kiinteistot.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbWsO1Lw2ZlPBhTDXuZsuxlunrh32buOg%2FUVQYLpdIjWn%2BwAQZmqxlR
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
HUS Naistenklinikka, aulan muutokset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
230803
Hankinnan kuvaus

HUS Naistenklinikan B-osan 2. kerroksen aulan muutostyöt -hanke käsittää Naistenklinikan aulan muutostyöt. Hankkeessa rakennetaan kahvio aulan yhteyteen ja muutetaan tilajakoa sekä uusitaan talotekniikkaa.

Muutosalueen bruttoala 342 brm2

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädänänön tarkoittamana päätoteuttajana. Sivu-urakat alistetaan pääurakoitsijalle. Sivu-urakat ovat ilmanvaihtourakka, putkiurakka, ja sähköurakka.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: muutos (IA11-9)
Päänimikkeistö
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
Putki- ja viemäröintityöt. (45332000-3)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2019 - 30.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Tarjouskilpailuun osallistumisen edellyttämät ehdottomat vaatimukset ovat (kohdat 1-3 kelpoisuusvaatimuksia):

1. Yhteiskunnalliset (työnantajan- sekä tilaajavastuulain mukaiset) velvoitteet suoritettuina

2. Taloudelliset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

- Pääurakka: Yrityksen liikevaihto vähintään 200 000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

- Putkiurakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

- Ilmanvaihtourakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

- Sähköurakoitsija: Yrityksen liikevaihto vähintään 100.000 EUR / vuosi kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

- Suomen asiakastieto Oy:n riskiluokka RL3 tai parempi tai muu vastaava sijoittautumismaasta saatava selvitys siitä, että ehdokas täyttää edellä mainittu vaatimus. Hankintayksiköllä on käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteri.

3. Osaaminen ja kokemus Suomessa:

- Urakoitsijalla tulee olla osaamista ja kokemusta Suomen rakentamiseen liittyvistä laeista, asetuksista ja määräyksistä.

HUOM! Seuraava vaatimus on soveltuvuutta koskeva vaatimus:

4. Tekniset edellytykset suoriutua urakasta seuraavasti:

- Kokemusta vastaavan kaltaisten hankkeiden toteuttamisesta ensisijaisesti toiminnassa olevassa sairaalaympäristössä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

HUOM! Soveltuvuuteen viittaava otsikko kumotaan seuraavalla otsikolla: Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella edellä mainittujen ehdottomien vaatimusten ja soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan.

Kaupparekisteriote, todistukset verojen ja työnantajavelvoitteiden suorittamisesta, selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta, todistus lakisääteisistä tapaturmavakuutuksesta, ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteritodistukset. Vaihtoehtoisesti Tilaajavastuuraportti, joka sisältää kaikki edellä mainitut tiedot.

Tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä tilikaudelta (tilikauden pituus 12 kk).

Referensseiksi kelpaavat viimeisen 5 vuoden aikana valmistuneet hankkeet. Määräaika lasketaan ilmoittautumishetkestä.

Kaikki edellä mainitut todistukset ja selvitykset on toimitettava suomenkielisinä.

Ehdokkaiden teknisen suorituskyvyn määrittämisessä käytetään toimitettuja referenssitietoja. Tiedoista on ilmettävä selkeästi hankkeen nimi, tilaaja, laajuus ja suoritusajankohta sekä luonne (peruskorjaus, uudisrakennus, pääurakka, sivu-urakka, jne.).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan enintään viisi kappaletta.

Mikäli edellä esitetyt kelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttävien ehdokkaiden määrä ylittää yllä mainitun määrän (5), ehdokkaiden valinta suoritetaan objektiivisin kriteerein käyttäen perusteena edellä mainittua teknistä suorituskykyä (kohta 4) koskevia seikkoja.

ILMOITTAUTUMINEN AINOASTAAN SÄHKÖISESTI.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.1.2019 16.00
Lisätietoja

Osallistumisilmoittautumiset sähköisesti osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbWsO1Lw2ZlPBhTDXuZsuxlunrh32buOg%2FUVQYLpdIjWn%2BwAQZmqxlR

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin