«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Maakuntien tilakeskus Oy : Kiinteistöhallintajärjestelmä

17.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000213
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 013-026418

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maakuntien tilakeskus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2809806-2
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.maakuntientilakeskus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistöhallintajärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Maakuntien tilakeskus Oy (jatkossa Tilakeskus) on sote- ja maakuntauudistuksen osana vuonna 2017 perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista.

Tilakeskus käynnistää kiinteistöhallintajärjestelmän hankinnan. Järjestelmässä hallinnoidaan Tilakeskuksen kiinteistöomaisuus rekistereinä sekä laaditaan ja hallitaan vuokrasopimukset sekä vuokranantajille että vuokralaisille.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Järjestelmä- ja tukipalvelut. (72250000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilakeskus käynnistää kiinteistöhallintajärjestelmän hankinnan. Järjestelmässä hallinnoidaan Tilakeskuksen kiinteistöomaisuus rekistereinä sekä laaditaan ja hallitaan vuokrasopimukset sekä vuokranantajille että vuokralaisille. Vuokrasopimuksiin liittyvät huoneistot hallitaan kiinteistötietojärjestelmässä ja ne kiinnitetään pohjakuviin Tilakeskuksen tilahallintajärjestelmässä. Tilakeskus hankkii järjestelmän selainkäyttöisenä palveluratkaisuna (SaaS). Käyttöönoton jälkeen jatkuvat palvelut tulee turvata perustason tuki- ja ylläpitopalvelulla. Järjestelmän pitää toimia tietoturvallisesti (ST IV –vaatimustasolla). Tietojen tulee sijaita EU-alueella. Mahdollisen Brexitin toteutuessa toimittaja vastaa tietojen siirrosta EU-alueelle omalla kustannuksellaan.

II.2.6) Arvioitu arvo
2000000 EUR
II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
4.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun

tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 28.1.2019 klo 12:00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi

otsikolla: MTK, kiinteistöhallintajärjestelmä, tekninen vuoropuhelu. Ilmoittakaa viestissä myös ehdottamanne teknologia/järjestelmä.

Tekninen vuoropuhelu järjestetään kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa (mahdollisuus kommentoida alustavaa tarjouspyynnön luonnosmateriaalia sähköisesti). Hankintayksikkö varaa oikeuden käydä tarkempaa vuoropuhelua osan kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kanssa. Kaikkiin ilmoittautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus on alustava ja suuntaa antava ennakkotieto.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.1.2019
«« Takaisin