«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Verohallinto : KORVAAVA SOPIMUSMUUTOS; Käytönvalvonnan automatisointijärjestelmä

04.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000180
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 004-005073

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:PL 325
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:VERO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://vero.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KORVAAVA SOPIMUSMUUTOS; Käytönvalvonnan automatisointijärjestelmä
Viitenumero:
VH/1167/02.10.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Käytönvalvonnan automatisointijärjestelmän (UEBA) hankinta- ja toimitusprojekti sisältää ohjelmistohankinnan lisensseineen, käyttöönottoprojektin ja erillisellä sopimuksella toteutettavat tuki- ja ylläpitopalvelut.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:12.12.2018 - 30.6.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 246-563835

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
VH/1167/02.10.01/2018
Nimi:
Käytönvalvonnan automatisointijärjestelmän (UEBA) hankinta- ja toimitusprojektisopimus

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
18.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cygate Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0752421-0
Postiosoite:Perkiöntie 2
Postinumero:00620
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1137664 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.1.2019

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinta sisältää käytönvalvonnan automatisointijärjestelmän (UEBA) hankinta- ja toimitusprojektin sekä siihen kiinteänä osana liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut, joista on laadittu erillinen sopimus.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:4.1.2019 - 28.12.2020
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 123788 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Cygate Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0752421-0
Postiosoite:Perkiöntie 2
Postinumero:00620
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Tämä sopimusmuutosilmoitus korvaa aiemman 27.12.2018 julkaistun sopimusmuutosilmoituksen 2018-026213.

Tällä sopimusmuutosilmoituksella on korjattu kohdan VII.2.3 "Hinnankorotus" -kohdan teksti:

"sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen: 12617452 EUR"

lukemaan seuraavasti:

"sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen: 1261452 EUR".

Sopimusmuutos koskee UEBA-ohjelmistolle hankittavaa dedikoitua palvelinlaitteistoa ja sitä koskevia tuki- ja ylläpitopalveluita, jotka eivät alun perin ole kuuluneet sopimuksen piiriin.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Hankintayksikkö ei pysty vaihtamaan alkuperäistä sopimuskumppania tai ottamaan tämän rinnalle toista palveluntuottajaa, sillä se johtaisi hankittavan ohjelmiston ja palvelinlaitteiston yhteensopimattomuuteen, palveluntuotannon pirstaloitumiseen ja viiveisiin palveluntuotannossa sekä hankaliin vastuunjako- tai sopimusketjutustilanteisiin, mikä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Toimittajan vaihtaminen tai rinnakkaisen palveluntuottajan ottaminen alkuperäisen sopimuskumppanin rinnalle ei myöskään ole mahdollista sen vuoksi, että hankintayksikkö joutuisi, jos se ylipäätään olisi mahdollista, hankkimaan korvaavia järjestelmäkokonaisuuksia ja huoltamaan näitä sekä ainakin osittain maksamaan laitteiston ja ohjelmiston yhteensovittamisesta useiden toimittajien kesken, mistä aiheutuisi päällekkäisiä kustannuksia ja voisi aiheuttaa yhteensopimattomuutta sekä viivästyksiä palveluntuotantoon.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 1137664 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 1261452 EUR
«« Takaisin