«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Liikennevirasto : Espoo-Salo oikoradan mittaperusta ja maastomalli

02.01.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000080
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 002-002286

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heidi Mäenpää
Puhelin:+358 295343819
Sähköpostiosoite:heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Etelä-Suomi (FI1C)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoo-Salo oikoradan mittaperusta ja maastomalli
Viitenumero:
LIVI/4789/02.01.10/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja maanmittauspalvelut. (71250000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Espoo-Salo oikoradan yleis- ja ratasuunnitelmaa varten tehtävät mittaus- ja kartoitustyöt. Tehtävä on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1490000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Suomi (FI1C) , Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikennevirasto on tehnyt selvityksiä Helsinki–Turku-radan henkilöliikenteen kehitysnäkymistä, taloudellisista vaikutuksista ja laajan metropolialueen kehittämisestä. Helsinki–Turku-yhteysvälillä on strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä, ja nopea junayhteys kaupunkien välillä tulee palvelemaan laajaa joukkoa ihmisiä. Hanke jakautuu neljään kokonaisuuteen: - Espoon rata - Espoo-Salo oikorata - Salo-Turku rataväli - Turun ratapihat Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Salo–Turku-ratavälin kaksoisraiteesta sekä Turun ratapihoista laaditaan ratalain mukaiset ratasuunnitelmat. Jatkosuunnittelua varten Liikennevirasto teettää pohjatutkimus- ja mittaustöitä alueella. Tässä toimeksiannossa tehtävänä on tuottaa välille Espoo-Salo oikorata tarkka maastomalli, uusi mittausperusta, digitaaliset ortokuvat sekä pohjakartta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laadullinen painokerroin60 %
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoushinnan painokerroin 40 %
Hinta 40 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 178-403525

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Espoo-Salo oikoradan mittaperusta ja maastomalli

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
19.11.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Blom Kartta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0916576-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1490000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.12.2018
«« Takaisin