«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Someron kaupunki : Tarjouspyyntö: Someron terveyskeskuksen potilaskutsujärjestelmästä

28.12.2018 12:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026738
Tarjoukset 31.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Someron kaupunki
Y-tunnus 0153082-1
Yhteyshenkilö Marketta Aaltonen (vastaava osastonhoitaja) ja Sami Kaven (tietohallinto)
Postiosoite Turuntie 44
Postinumero 31400
Postitoimipaikka Somero
Maa Suomi
Puhelin +358447792581
Sähköpostiosoite marketta.aaltonen@somero.fi
Faksi +35827488332
Internet-osoite (URL) http://www.somero.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=216011&tpk=62fa8e78-8536-4b4d-ab92-a858b8d28fd2
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tarjouspyyntö: Someron terveyskeskuksen potilaskutsujärjestelmästä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
216011
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Someron kaupungin Turuntie 44 ja Turuntie 42 sijaitsevan terveyskeskuksen hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät. Kiinteistössä tuotetaan palveluita viidessä (5) eri yksikössä, kaupungin oman palvelutuotannon tuottamana. Kaikissa yksiköissä tulee turvata myös hoitohenkilöstön mahdollisuus avunpyyntöön - turvahälytys toiminnolla. Tarjouspyynnön liitteessä 1 on kuvattu tarjouspyynnön kohde ja tekniset minimi vaatimukset. Liitteessä 2 tulee ilmoittaa hinnat siinä olevien tuotteiden/ määrien mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveydenhuollon tietojärjestelmät. (48814000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), lakia täydentävää hankinta-asetusta (614/2007), lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), tilaajavastuulakia (1233/2006) ja julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.1.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin