«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Sairaala-apteekin IV-robotti

28.12.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026712
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 250-576867

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0825915-6
Postiosoite:Linjatie 2
Postinumero:28430
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kimmo Nordström
Puhelin:+358 262771
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@satshp.fi
Faksi:+358 26277599
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.satshp.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sairaala-apteekin IV-robotti
Viitenumero:
19/01
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on ennakkoilmoitus / tietopyyntö mahdollisille tavarantoimittajille. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Tämän tietopyynnön tarkoitus on tehdä markkinakartoitusta, jossa selvitetään ja tarkennetaan IV-robottiin liittyviä näkökohtia ja vaihtoehtoja sekä käynnistetään tekninen vuoropuhelu potentiaalisten ehdokkaiden/tarjoajien kanssa. Pyydämme asiasta kiinnostuneita tarjoajia lähettämään tietoa tarjolla olevista IV-robotti laitteistosta sähköpostitse (hankintapalvelut@satshp.fi) viimeistään 31.1.2019 mennessä. Viestin otsikkona ”IV-robotin hankinta”. Tarvittaessa pyydämme tarjoajia tulemaan esittelemään laitteistoaan. Hankinnan kuvaus kohdassa "VI.3) Lisätiedot"

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Pori (K609)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satasairaala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta "II.1.4) Lyhyt kuvaus"

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.3.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on automaatiojärjestelmä parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseksi. Hankittavalla laitteistolla tullaan saattamaan käyttökuntoon steriilejä parenteraalisia lääkeannoksia (pääasiassa vakioannoksen sisältäviä antibiootteja). Minimissään prosessi sisältää liuottimen lisäämisen infuusiokuiva-ainetta sisältään injektiopulloon sekä kuiva-aineen liuottamisen. Esimerkiksi kefuroksiimi-antibiootin käyttökuntoon saattamiskapasiteetin tulee olla 200 pulloa tunnissa tällä miniprosessilla. Laitteistolla tullaan saattamaan käyttökuntoon noin 100 000 annosta vuodessa. Laitteiston tulee tarvittaessa olla muunneltavissa myös monimuotoisempaan prosessiin, jossa esimerkiksi injektiopullon korkit poistetaan ennen liuottimen lisäämistä tai käyttökuntoon saatettu valmiste voidaankin pakata laitteistolla ruiskuun tai infuusiopussiin. Laitteisto tullaan sijoittamaan EU GMP mukaiseen B-luokan puhdastilaan. Laitteiston työskentelyalueen, jossa parenteraaliset lääkkeet saatetaan käyttökuntoon, on täytettävä EN 12469 –standardin luokan II biosuojakaapeilta edellytetyt vaatimukset sekä GMP-oppaan suojakaapeille asetetut A-puhtausluokan puhtausluokka- ja ilmavirtausvaatimukset. Toimittajan on myös validoitava laitteisto GMP:n mukaisesti toimituksen yhteydessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.12.2018
«« Takaisin