«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat : IT-palvelut (DPS)

22.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026564
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-569736
Osallistumishakemukset 21.12.2022 klo 11.31 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=208054&tpk=4bf9d0e1-6bce-434a-bd17-7bce1ee3e073

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ICT-Hankinnat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL5300
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Julle Keihänen
Puhelin:+358 931086341
Sähköpostiosoite:julle.keihanen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=208054&tpk=4bf9d0e1-6bce-434a-bd17-7bce1ee3e073
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
IT-palvelut (DPS)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (myöhemmin DPS), jonka sisällä tullaan hankkimaan yhdessä tai erikseen erilaisia IT-asiantuntijapalveluita. Tilaaja täsmentää ja kuvaa hankintatarpeensa tarkemmin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnöissään. Hankinnan kohteena voi olla esimerkiksi asiantuntijaresurssi, tiimi resursseja, konsultointi, palvelu tai koko projekti. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ssään. Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

DPS:n kohteena on IT-asiantuntijatyö. Tarjottavien asiantuntijoiden osaamisen on sovelluttava monen tyyppisiin tietotekniikkahankkeisiin. Tilaaja voi harkintansa mukaan yhdistää omaan DPS:n sisäiseen tarjouspyyntöönsä DPS:n mukaisia palveluita. IT-palvelut DPS:ssään kuuluvat seuraavat palvelut: 1) Suunnittelu- ja hallintapalvelut a. Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut b. Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut c. Pilvipalveluiden hallinta 2) Kehitys- ja ylläpitopalvelut a. Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut sekä ylläpito b. Testauspalvelut c. Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut d. Oppimisanalytiikka ja siihen liittyvät palvelut 3) Tietoturvapalvelut a. Tietoturvallisuuspalvelut DPS:ssään kuuluvat palvelut on tarkemmin kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1 IT-palvelut. Hankinnan kohteena ei lähtökohtaisesti ole valmisohjelmistot ja -ohjelmistokomponentit, vaan tällaiset valmiit ohjelmistotuotteet hankitaan pääsääntöisesti erikseen. Asiantuntijatyön lisäksi Tilaaja voi kuitenkin halutessaan hankkia tilaajakohtaisiin sovelluksiin tarkoitettuja lisensoituja ja lisensoimattomia valmisohjelmistoja tai valmisohjelmistokomponentteja, jotka ovat arvoltaan alle puolet DPS:n sisäisen yksittäisen hankinnan kokonaisarvosta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintayksikkö voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään DPS:n sisäisissä tarjouspyynnöissä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.12.2022 11:31
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.12.2018
«« Takaisin