«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
2M-IT Oy : Kotiin vietävien palvelujen palvelualustan hankinta - Osallistumiskutsu

22.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026530
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-569707
Osallistumishakemukset 21.01.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://permalink.mercell.com/96696794.aspx

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:2M-IT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859795-3
Postiosoite:Joukahaisenkatu 9 B (5.-7.krs), 20520 Turku
Postinumero:20520
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuija Rantala
Sähköpostiosoite:tuija.rantala@2m-it.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://permalink.mercell.com/96696794.aspx
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://2m-it.fi/tarjouspyynnot/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://permalink.mercell.com/96696794.aspx

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://permalink.mercell.com/96696794.aspx
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kotiin vietävien palvelujen palvelualustan hankinta - Osallistumiskutsu
Viitenumero:
TP-5-18
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Turvalaitteiden ja -varusteiden kehittäminen. (73421000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

2M-IT Oy pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Kotiin vietävien palvelujen palvelualustanneuvottelumenettelyyn.

Olemme vastuumme tunteva,omistajien toimintaa tukeva kehittäjäkumppani. Kehitämme tulevaisuudenpalveluja kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön huomioiden maakuntienmuuttuvat tarpeet. Keskeisimmät palvelumme ovat sote-ammattilaisjärjestelmientuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, projektitoiminta jakehittäminen. Lisäksi tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaitatukipalveluja.

2M-IT on julkisomisteinen, voittoatavoittelematon, Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö.

Suurimmat omistajamme ovat VSSHP, SATSHP,EKSOTE, CAREA, KSSHP, PHHYKY, VSHP sekä Porin kaupunki

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

2M-IT tulee tarjoamaanasiakkailleen kotiin vietävien palvelujen palvelualustan kokonaispalveluna.

2M-IT hankkii tarkoitusta varten toimittajalta alustapalvelut SaaS-palveluna sekä tarvittavatasiantuntijapalvelut kokonaispalvelun tuottamiseksi. Toimittajan tarjoamakäyttöpalvelu tulee tarjota ETA-alueella sijaitsevilta palvelimilta.

Tarkempityönjako alustatoimittajan ja 2M-IT:n kesken palvelualustapalveluntuottamiseksi 2M-IT:n asiakkaille kuvataan lopullisessa tarjouspyynnössä. Lähtökohtaisestikuitenkin alustan seuranta ja häiriöhallinta ovat alustatoimittajan vastuulla.2M-IT voi tarjota tukipalveluun osan kerroksista (tukipyyntöjen vastaanotto jareititys) sekä erilaista asiantuntijuutta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja sopimus on toistaiseksi voimassa oleva molemminpuolisin irtisanomisehdoin, kuten osallistumiskutsussa on ilmoitettu.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Myöhemmin määriteltäävät optiot Palveluasustan ominaisuuksien kehittämiseksi.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
21.1.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.12.2018
«« Takaisin