«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Huttisten kaupunki : UUSI KILPAILUTUS_Pegasos potilastietojärjestelmän raportointiohjelma palveluna

20.12.2018 14:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026416
Tarjoukset 31.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Huttisten kaupunki
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Porin kaupungin hankintapalvelut
Postiosoite Risto Rytin katu 36
Postinumero 32700
Postitoimipaikka Huittinen
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=214154&tpk=5c2aaafa-9a2e-40ed-8b92-353be159fe9b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
UUSI KILPAILUTUS_Pegasos potilastietojärjestelmän raportointiohjelma palveluna
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUITTINEN_Pegasos raportointi
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee Huittisten kaupungin Pegasos potilastietojärjestelmän raportointiohjelmaa palveluna, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Raportointiohjelman pitää olla itsenäisen tietojärjestelmä, joka käyttää Pegasos-potilastietojärjestelmää tietolähteenään eli raportointia ei suoriteta suoraan Pegasoksen tuotantojärjestelmästä vaan ne eriytetään kopioimalla erilliseen raportointijärjestelmään. Järjestelmän tulee olla valmis, testattu kokonaisuus. Tarjottavan ratkaisun tulee olla palvelu- ja käyttäjämäärältään laajennettavissa sekä supistettavissa (skaalautuvuus). Kolmansien osapuolten ohjelmistoihin sovelletaan kuitenkin yksinomaan niiden omia lisenssiehtoja. Kaikki tarjouspyynnössä ilmoitetut palvelumäärät tms. ovat sitoumuksettomia arvioita. Palvelun tuotantokäytön aloitus alkuvuonna 2019. Sopimuskausi jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, hankintayksikön puolelta kuuden (6) kuukauden, tarjoajan/toimittajan puolelta 12 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajien toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankinnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin sopimusasiakirjoja tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Potilastietojen hallintajärjestelmä. (48814200-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Huittinen (K102)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisen hallinnon IT- hankintojen yleisiä sopimusehtoja JHS 166 (http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS166_liite1/JHS166_liite1.pdf), JIT 2015 -ehdot.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.1.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin