«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) : Alue 2, suuren kokoluokan päällystystyöt 2019

22.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026411
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-566833

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Laristo
Puhelin:+358 931039241
Sähköpostiosoite:heikki.laristo@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=214872&tpk=36976392-0244-408a-8196-9eba71f4e619
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alue 2, suuren kokoluokan päällystystyöt 2019
Viitenumero:
HEL 2018-013156
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Katujen päällystystyöt. (45233252-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkönä on Stara, Helsingin Kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, kaupungin oma sisäinen tuottaja. Tulemme alkuvuodesta 2019 kilpailuttamaan alueen 2, pohjoisten kaupunginosien, suurten kokoluokkien ( > n. 1 000 m2) jyräasfalttipäällystystöiden hankinnan ajalle 1.5. - 30.11.2019 Tarjouspalvelu.fi -sivustolla helmikuun alussa julkaistavan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Staran kilpailuttamien päällystystöiden hankintakokonaisuus muodostuu kymmenestä itsenäisestä ja erikseen kilpailutettavasta urakasta, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Urakat ovat Staran kolmen alueen suuren ja pienen kokoluokan päällystystyöt, koko kaupungin alueen kattavat SMA- ja valuasfalttityöt, sekä HKL-Kunnossapidon jyrä- ja valuasfalttitöiden urakat.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Asfalttipäällystysurakoiden hankintakokonaisuus käsittää kymmenen itsenäistä urakkaa. Tarjoukset pyydetään kahdessa palautuserässä seuraavasti: Ensimmäinen palautuserä. Tarjousten ennakoitu palautuspäivä 28.2.2019; 1. Alue 1, läntiset kaupunginosat, pienet jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013155 2. Alue 2, pohjoiset kaupunginosat, suuret jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013156 3. Alue 3, itäiset kaupunginosat, pienet jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013157 4. Staran SMA-työt 2019, HEL- 2018-013158 5. HKL-Kunnossapidon valuasfalttityöt 2019, HEL 2018-013166 Toinen palautuserä. Tarjousten ennakoitu palautuspäivä 7.3.2019; 6. Alueen 1, läntiset kaupunginosat, suuret jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013159 7. Alueen 2, pohjoiset kaupunginosat, pienet jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013160 8. Alueen 3, itäiset kaupunginosat, suuret jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013161 9. Staran valuasfalttityöt 2019, HEL 2018-013167 10. HKL-Kunnossapidon jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013168

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.5.2019 - 30.11.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
5.2.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee olla merkitty sijoittautumisvaltionsa kaupparekistereihin.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.12.2018
«« Takaisin