«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hansel Oy : Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS)

22.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026384
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-567949
Osallistumishakemukset 31.01.2023 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215488&tpk=79c4c047-d511-48c8-8139-f98c3dea08a8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988084-1
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215488&tpk=79c4c047-d511-48c8-8139-f98c3dea08a8

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019-2023 (DPS)
Viitenumero:
001790
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on tietoliikenneverkon laitteet (esim. lähiverkon laitteet, laajaverkon laitteet, konesaliverkon laitteet ja tietoturvalaitteet) sekä niihin liittyvien lisätarvikkeiden ja palveluiden toimittaminen asiakkaille.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietoliikennelaitteet. (32570000-9)
Lähiverkko. (32410000-0)
Verkkoreitittimet. (32413100-2)
Ethernet-verkko. (32415000-5)
Verkkolaitteisto. (32420000-3)
Verkkokomponentit. (32422000-7)
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
Tietoliikennejärjestelmän ylläpito. (50334400-9)
Tietoliikennelaitteiden asentaminen. (51300000-5)
Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut. (71316000-6)
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4. Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle. Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä. Mikäli dynaaminen hankintajärjestelmä keskeytetään ennen sen ilmoitettua päättymistä, kaikki tehdyt sopimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta päättyvät ilman erillistä irtisanomista. Hankintasopimuksia voidaan tehdä vain DPS:n voimassaoloaikana. Hankintasopimus voi olla voimassa ilmoitetun dynaamisen hankintajärjestelmän päättymispäivän jälkeen enintään kaksi (2) vuotta tuotehankintojen osalta ja neljä (4) vuotta palveluhankintojen osalta pois lukien huolto- ja ylläpitopalvelut, jotka voivat olla voimassa niin kauan kuin niitä hankitaan tästä dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä hankintasopimuksen voimassaoloaikana. Tilatut tuotteet ja palvelut tulee toimittaa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
60000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:24.12.2018 - 31.1.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää (Lisähankkijoilla tarkoitetaan yhteishankintoihin osallistuvia hankintayksiköitä)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 165-376367
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.1.2023 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 31.1.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttps://www.hansel.fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.12.2018
«« Takaisin