«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Maahanmuuttovirasto : Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille

20.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026312
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 246-566012
Osallistumishakemukset 09.08.2021 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=212448&tpk=4ad8d8cd-66c7-4c40-bb58-bad356d56d9a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Maahanmuuttovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1019953-5
Postiosoite:PL 10
Postinumero:00086
Postitoimipaikka:MAAHANMUUTTOVIRASTO
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Välisalo
Sähköpostiosoite:mikko.valisalo@migri.fi
Faksi:+358 295411720
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.migri.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=212448&tpk=4ad8d8cd-66c7-4c40-bb58-bad356d56d9a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoiminta aikuisille ja perheille. Yksittäiset vastaanottokeskukset tullaan myöhemmin kilpailuttamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken. Hankinnan tavoitteena on saada aikaan valtakunnallinen hankintajärjestely sitä tilannetta varten, kun uusia aikuisille ja perheille tarkoitettuja vastaanottokeskuksia perustetaan muiden kuin valtion/Maahanmuuttoviraston ylläpitämänä. Hankinta ei koske Uudenmaan aluetta. Hankinnan kohteena ovat laitos- ja asuntopohjaiset vastaanottokeskukset ja kokonaisuus, jossa vastaanottokeskus muodostuu laitos- ja asuntopohjaisen vastaanottokeskuksen yhdistelmästä. Vastaanottokeskuksen tulee kyetä järjestämään ja tuottamaan vastaanottokeskustoimintaa myös itse majoituksensa järjestäville turvapaikanhakijoille (ns. yksityismajoittujat).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjaus- ja neuvontapalvelut. (85312300-2)
Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut. (85312400-3)
Majoituspalvelut. (98341000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19) , Etelä-Suomi (FI1C) , Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) , Ahvenanmaa (FI2)
Etelä-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Ahvenanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vastaanottopalvelut ja muun turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluvan toiminnan (vastaanottokeskustoiminta) järjestää ja tuottaa se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi turvapaikanhakija on rekisteröity. Vastaanottopalvelut ja muu turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuuluva toiminta järjestetään ja tuotetaan käytännössä ja pääasiassa vastaanottokeskuksessa keskuksen henkilökunnan toimesta. Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanottoraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin vastaanottolaissa säädetään. Vastaanottokeskukset antavat muuna vastaanottoon kuuluvana toimintana asiakkailleen esimerkiksi neuvontaa ja ohjausta sekä tietoa heitä koskevista asioista. Vastaanottokeskuksen tehtäviin kuuluu myös asiakkaan kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyyn liittyviä tehtäviä ja oleskeluvan saaneiden henkilöiden asioissa ohjaamista.

II.2.6) Arvioitu arvo
10000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:21.12.2018 - 9.8.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.8.2021 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.12.2018
«« Takaisin