«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut

20.12.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026258
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 246-564403

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Annika Temonen
Puhelin:+358 142668787
Sähköpostiosoite:hankinnat@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä on kutsu keskustelutilaisuuteen, ei pyyntö jättää tarjouksia. Jyväskylän kaupunki suunnittelee erilaisten markkinoinnin suunnittelutöiden sekä käytännön toteutusten kilpailuttamista. Hankinta on alustavasti jaettu seuraaviin osa-alueisiin: - Taittopalvelut ja graafinen suunnittelu - Viestinnän ja mainonnan suunnittelupalvelut - Videotuotannon palvelut - Valokuvauspalvelut Kilpailutus ei koske viestinnän ja markkinoinnin strategista suunnittelua eikä painopalvelua. Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät vaihtelevat yksikkö- ja tapauskohtaisesti. Kilpailutuksella pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan myös pk-yritysten mukaan pääsy sopimuskaudelle. Tarkoituksena on muodostaa usean toimijan pooli, jota kaupungin yksiköt voivat hyödyntää omien tarpeidensa mukaisesti. Hankintasopimus koskee kaikkia Jyväskylän kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia. Kilpailutus ajoittuu keväälle 2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Taittopalvelut ja graafisen suunnittelun palvelut
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Graafiset suunnittelupalvelut. (79822500-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osan 1 palvelut sisältävät graafista ja visuaalista suunnittelua, taittopalvelua ja visuaalisten aineistojen valmistamista. Tarkempi kuvaus täsmentyy lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Markkinoinnin suunnittelupalvelut
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa 2 koskee tilanteita, joissa Tilaaja tarvitsee käyttöönsä kokonaisvaltaisen markkinoinnin suunnittelupalvelun, kuten esimerkiksi kampanjatoteutuksen suunnittelun ja tuotannon. Palveluntuottajalla tulee olla valmius toteuttaa Tilaajan toimeksianto kokonaisvaltaisesti sisältäen sovitusti markkinoinnin suunnittelun sekä tuotannon, esimerkiksi mainostilan ja näkyvyyksien suunnittelun, graafisen suunnittelun, valokuvauksen, videotuotannon ja sisällöntuotannon. Palvelu voi sisältää myös digitaalisia toteutuksia. Tarkempi sisällön kuvaus täsmentyy lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Mainos- ja esittelyvideot
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Mainosvideoiden tuotanto. (92111220-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osan 3 palvelut sisältävät digitaalista videotuotantoa sekä erilaisia videotuotannon ja -suunnittelun tehtäviä. Tarkempi sisällön kuvaus täsmentyy lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Valokuvauspalvelut
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Valokuvauspalvelut. (79961000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu sisältää monipuolisesti erilaisia kuvausteemoja, -kohteita ja –tilanteita, kuten: * maisemakuvat, laajat näkymät ja arkkitehtuurikohteet (esimerkiksi ilmakuvat tai drone-kuvat, luontokuvat ja kaupunkinäkymät, joissa pääosassa on maisema tai arkkitehtuuri) * tilanne- ja palvelukuvat (esimerkiksi tapahtumien kuvaus ja asiakaspalvelutilanteet, yleensä ihmisiä mukana) * liikettä sisältävät kuvat (esimerkiksi liikunta- ja urheilukuvat sekä liikennekuvat) * lavastetut kuvat (esim. henkilökuvaus/muotokuvaus, valkokangaskuvat, mallikuvat) * ilta- ja pimeän ajan kuvat (valaistuskohteet, pimeään aikaan järjestettävät tapahtumat, arkkitehtuurikohteet ja kaupunkimaisema pimeään aikaan)

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
25.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

KUTSU HANKINNAN KESKUSTELUTILAISUUTEEN Kaikille toimijoille yhteinen keskustelutilaisuus järjestetään ke 23.1.2019 klo 14 Jyväskylän kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Vapaudenkatu 32. Tilaisuus kestää kaksi tuntia. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on tiedottaa ja keskustella vapaamuotoisesti alan toimijoiden kanssa kilpailutuksesta, sen alustavista vaatimuksista ja siihen osallistumisesta. Osallistujilla on mahdollisuus esittää näkemyksiä hankinnasta ja sen vaatimuksista. Tilaisuudessa on tarkoitus käydä myös läpi hankinnan kohteena olevan palvelun sisältöä, sen rajauksia ja osa-alueita. Hankintayksikkö on kiinnostunut kuulemaan markkinoilla toimivien yritysten/toimijoiden ajatuksia ja näkökulmia hankinnan osa-alueista ja niiden toimivuudesta ja niihin valittavien toimijoiden määristä sekä kilpailutukseen sovellettavista laatukriteereistä. Tilaisuus on kaikille toimijoille maksuton. Osallistuneille toimijoille ei makseta korvausta tilaisuuteen osallistumisesta. Vuoropuhelu ei sido siihen osallistuvia toimijoita tekemään tarjousta mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta tilaisuuteen osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa hankintamenettelyssä. Tervetuloa!

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.12.2018
«« Takaisin