«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland : Kasvumoottorit, kierros 2

22.12.2018 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026197
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 247-569041

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0512696-4
Postiosoite:Porkkalankatu 1 (PL 69)
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vilma Jussila
Puhelin:+358 295055046
Sähköpostiosoite:kilpailutus@businessfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit/kasvumoottorikilpailutus/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.businessfinland.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kasvumoottorit, kierros 2
Viitenumero:
4/24/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus on hankintayksikön arvion mukaan kokonaisarvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä. Vaikka kyseessä ei ole julkinen hankinta, kilpailutamme rahoituskohteet hankintalain (1397/2016) 36§ ja 37§ pykälien kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisesti. Business Finlandin kilpailuttamaan rahoitukseen ei sisälly valtiontukea, mikäli kelvollisia tarjouksia on enemmän kuin yksi.

Osallistumispyyntöluonnos on nähtävillä osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit/kasvumoottorikilpailutus/

Virallinen osallistumispyyntö julkaistaan 13.2.2019 ja osallistumishakemuksen viimeinen jättöpäivä on 14.3.2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutuksen kohteena on:

- Business Finlandin tehtävän mukaisesti: Elinkeinojen uudistuminen ja kehittyminen teknologian ja innovaatioiden keinoin, kansainvälisen verkottumisen lisääminen, arvonlisän kasvattaminen, elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, viennin, Suomeen suuntautuvan matkailun sekä ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten lisääminen sekä tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

- Yllä esitettyjen vaikuttavuustavoitteiden odotetaan syntyvän kasvumoottori-ekosysteemien alustayhtiöiden tai -operaattoreiden toiminnan kehittymisen seurauksena. Vaikutuksen odotetaan näkyvän erityisesti kasvumoottoriekosysteemin toimijoissa.

Lisätietoja osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit/kasvumoottorikilpailutus/

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
13.2.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on:

- Business Finlandin tehtävän mukaisesti: Elinkeinojen uudistuminen ja kehittyminen teknologian ja innovaatioiden keinoin, kansainvälisen verkottumisen lisääminen, arvonlisän kasvattaminen, elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, viennin, Suomeen suuntautuvan matkailun sekä ulkomaisten investointien ja pääomasijoitusten lisääminen sekä tuottavuuden, työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

- Yllä esitettyjen vaikuttavuustavoitteiden odotetaan syntyvän kasvumoottori-ekosysteemien alustayhtiöiden tai -operaattoreiden toiminnan kehittymisen seurauksena. Vaikutuksen odotetaan näkyvän erityisesti kasvumoottoriekosysteemin toimijoissa. Alustayhtiön tai -operaattorin toiminnan tulee synnyttää kasvumoottoriekosysteemin toimijoissa vuositasolla vähintään 1 miljardin arvosta uutta liiketoimintaa ja/tai uutta vientiä ja/tai uusia investointeja Suomeen. Lisäksi alustayhtiön tai –operaattorin toiminnan vaikutukset voivat näkyä työpaikkojen määrässä, liikevaihdon kasvussa, verotulojen määrän kasvuna sekä välillisinä hyvinvointivaikutuksina Suomessa.

Vastikkeena on:

- Rahoituskeskuksen myöntämä pääomalaina alustayhtiölle/operaattorille (uusi tai vanha organisaatio). Rahoitus on vastikkeetonta, osakeyhtiölain mukaista oman pääoman ehtoista lainaa. Rahoituskeskus ei tule rahoituksen saajan omistajaksi eikä määritä itse alustayhtiön tuotto-odotuksia, vaan tämäkin on osa kilpailutusta. Osallistumispyyntöön voi vastata niin suomalaiset kuin muunmaalaiset toimijat, mutta rahoitusta voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle.

Vastikkeen/pääomalainan käyttökohde:

- Tarjoajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina alustayhtiön/operaattorin toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Rahoitusta ei voi siirtää eteenpäin toiselle yhtiölle. Alustayhtiön oman toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla ja kannattavaa, jotta laina voidaan aikanaan maksaa takaisin. Alustayhtiön tulee omalla toiminnallaan mahdollistaa tai oleellisesti nopeuttaa ympäröivän ekosysteemin kasvua ja menestystä. Suurin vaikuttavuus arvioidaan saavutettavan ekosysteemivaikutusten kautta.

Kilpailutuksessa ei ole toimialarajoitteita. Tavoitteena on tehdä rahoituspäätöksiä useille toimijoille, jotka voivat olla eri aloilta.

Osallistumispyyntöluonnos ja lisätiedot: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/kasvumoottorit/kasvumoottorikilpailutus/

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.12.2018
«« Takaisin